სემინარი "დროის და საქმეების მართვა"

ტრენინგები სემინარი "დროის და საქმეების მართვა"

ვისთვისაა კურსი

კურსი განკუთვნილია მენეჯერებისთვის და პროფესიონალებისთვის, ვისაც სჭირდება დროის უფრო ეფექტიანი განკარგვა და სამსახურში სტრესის დონის შემცირება.

კურსის საფასური:

390 ლარი

მიმოხილვა

სულ უფრო მეტი პროფესიონალი მენეჯერი უჩივის დროის ნაკლებობას და ამით გამოწვეულ სამუშაო სტრესს.

დროის მართვის სემინარის მიზანია “უსტრესო პროდუქტიულობის” პრინციპებისა და ტექნიკის სწავლება მონაწილეებისთვის. ასევე, მათში დროის მართვის ჩვევების დანერგვა და გამყარება.

სემინარი აგებულია მოწინავე საერთაშორისო მეთოდოლგიებზე დაყრდნობით და გათვალისწინებულია ქართული სპეციფიკა.

რას მივიღებ კურსის გავლით

კურსის გავლის შემდეგ მსმენელებს შეეძლებათ შეიმუშაონ დროის მართვის ინდივიდუალური სისტემა და შეცვალონ მუშაობის ყოველდღიური სტილი. ყველა, ვინც დაიწყებს დროის მართვის სისტემის გამოყენებას, გარანტირებულად მიიღებს დღეში დამატებითი 1-2 საათის გამოთავისუფლების ეფექტს ნაკლები სტრესის პირობებში.

 

SOLO და STATUS მომხმარებლებისთვის მოქმედებს სპეციალური ფასი (დამატებითი ინფორმაციისთვის მიჰყევით ლინკებს ან დაგვიკავშირდით)

 

კურსის საფასური:

390 ლარი

ნაკად(ებ)ი:

25 - 26-07-2019

ხანგრძლივობა:

5 საათი

ვიდეო ანონსი

შინაარსი

 • რატომ გვჭირდება დროის მართვა
 • სამოქმედო გეგმის საჭიროება და მნიშვნელობა
 • ხელის შემშლელი ფაქტორების იდენტიფიკაცია
 • სტრესის წყაროები
 • GTD მეთოდოლოგია
 • “მულტიტასკინგთან” გამკლავება
 • დაპრიორიტეტება
 • “მიირთვით გომბეშო”
 • “ჩეკლისტების” გამოყენება
 • შაბლონების შექმნა და გამოყენება
 • ელ. ფოსტა
 • სატელეფონო ზარების მართვა
 • შეხვედრების მართვა
 • ტექნოლოგიური ინსტრუმენტები
 • კალენდრის გამოყენება
 • აპლიკაციების გამოყენება
 • გადასადგმელი ნაბიჯების დაგეგმვა

 

კურსის საფასური:

390 ლარი

ნაკად(ებ)ი:

25 - 26-07-2019

ხანგრძლივობა:

5 საათი

ვიდეო ანონსი

ტრენერები

კურსს უძღვება

ქეთი ტყავაძე

პარტნიორი, თავმჯდომარე და ტრენერი

ნამდვილი ცხოვრება იწყება იქ, სადაც მთავრდება შენი კომფორტის ზონა.

კურსის საფასური:

390 ლარი

ნაკად(ებ)ი:

25 - 26-07-2019

ხანგრძლივობა:

5 საათი

ვიდეო ანონსი

განრიგი და ფორმატი

განრიგი
ნაკადი პერიოდი ხანგრძლივობა განრიგი
25 26/07/2019 - 26/07/2019 5 საათი პარასკევი 17:00 - 22:00 სთ

კურსის საფასური:

390 ლარი

ნაკად(ებ)ი:

25 - 26-07-2019

ხანგრძლივობა:

5 საათი

ვიდეო ანონსი