ვისთვისაა კურსი

კურსი განკუთვნილია ტრენერებისთვის, ვისაც სურს დაეუფლოს სწავლების პროცესის დაგეგმარებისათვის საჭირო უნარ-ჩვევებს, გაეცნოს ტრენინგის ჩატარების სხვადასხვა მეთოდებსა და სტანდარტებს, გაიუმჯობესოს პრეზენტაციისა და მოდერაციის უნარი.

კურსის საფასური:

720 ლარი

 

კურსის მიზანია ტრენერებს მისცეს შესაბამისი ცოდნა ლექციებისა და სემინარების ეფექტურად ჩატარებისთვის.

რას მივიღებ კურსის გავლით

 

კურსის გავლის შემდეგ მსმენელებს ექნებათ ინფორმაცია შემდეგი თემების შესახებ:

 • ინტერაქტიული სწავლების დაგეგმარების უნარ-ჩვევები;
 • დიდაქტიკა და მეთოდიკა;
 • ჯგუფური დინამიკა;
 • მეთოდის წაკითხვისა და შექმნის უნარები;
 • მედიების გამოყენება ტრენინგზე;
 • ტრენინგის ჩატარების სტანდარტები;
 • ტრენერთა ქოუჩინგი;
 • პრეზენტაციისა და მოდერაციის უნარი;
 • პრეზენტაციის მასალების მომზადების კომპეტენცია;
 • პროცესზე ორიენტირებული ტრენინგის ჩატარების უნარი;
 • პრეზენტაციის ვიზუალიზირების ტექნიკის ცოდნა;

 

ყველა მონაწილე მიიღებს შესაბამის სერტიფიკატს. 

კურსის საფასური:

720 ლარი

ვიდეო ანონსი

ტრენინგის დაგეგმარება

- ტრენინგის დაგეგმარების ფორმები

- ტრენინგის მიზნების განსაზღვრა

- სასწავლო კურსის დაგეგმვა ინტერაქტიულად სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფთან

მეთოდები

- დიდაქტიკის ძირითადი ასპექტები

- კოგნიციური მეთოდები

- როლური სავაჯიშოები

- კრეატიული მეთოდები

- ჯგუფური დინამიკის მიხედვით ახალი მეთოდების განვითარება

პრეზენტაციის და მოდერაციის უნარი

- პრეზენტაციის უნარ-ჩვევები

- ვიზუალიზირების გამოყენების წესები

ტრენინგის ჩატარების სტანდარტები და ქოუჩინგი

- ტრენინგის ჩატარების გავრცელებული სტანდარტები

- ტრენერთა პიროვნული პროფილი

- ქოუჩინგი

კურსს უძღვება

თორნიკე გურული

ტრენერი

შენ დაიბადე უნიკალური, ნუ გახდები ასლი.

განრიგი
ნაკადი პერიოდი ხანგრძლივობა განრიგი

შეხვედრები შედგება მართვის აკადემიაში ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს.