ადამიანური რესურსის მართვა, მოდული 2: რეკრუტინგი და შერჩევა

ტრენინგები ადამიანური რესურსის მართვა, მოდული 2: რეკრუტინგი და შერჩევა

ვისთვისაა კურსი

კურსი განკუთვნილია ადამიანური რესურსის მართვის სფეროში დასაქმებული სპეციალისტებისთვის, შერჩევის, განვითარების და სხვ. მენეჯერებისთვის, რომლებიც აქტიურად მონაწილეობენ სისტემების შემუშავება-დანერგვა-მართვაში.

კურსის საფასური:

780 ლარი

ნაკადი (ები):

21 - 27-05-2019

მიმოხილვა

კურსის მიზანია ადამიანური რესურსების მართვაში საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარება, თანამედროვე და ინოვაციური გადაწყვეტილებების განხილვა, მსმენელის საჭიროებებზე მორგებული პრაქტიკული სამუშაოების განხილვა/შესრულება, რაც დაეხმარება მონაწილეს მოძებნოს სწორი გადაწყვეტილებები მის წინაშე დასმული მნიშვნელოვანი ამოცანებისა თუ კითხვების შესახებ.

 

რას მივიღებ კურსის გავლით

 

კურსის გავლის შემდეგ მსმენელები შეძლებენ ბიზნესის საჭიროებაზე მორგებული სისტემების, მეთოდების და პროცედურების შექმნა-განვითარებას; ადამიანური რესურსების მართვის ახლებურ ხედვას, სხვადასხვა მიდგომებისა და სტრატეგიული არმ სისტემის მართვას

ყველა მონაწილე მიიღებს მართვის აკადემიის შესაბამის სერტიფიკატს.

ტრენინგის ფასი დადგინდება დამკვეთთან შეთანხმებით, შინაარსის, ხანგრძლივობის და მონაწილეების რაოდენობის გათვალისწინებით

კურსის საფასური:

780 ლარი

ნაკად(ებ)ი:

21 - 27-05-2019

ხანგრძლივობა:

18 საათი

შინაარსი

 • რეკრუტინგის წესების განხილვა
 • ვაკანსიის მოთხოვნებისა და ვაკანსიის განაცხადის შედგენა
 • კომპანიის ბრენდინგი რეკრუტინგის დროს
 • სოციალური რეკრუტინგის კამპანიები
 • რეკრუტინგის გემიფიკაცია
 • კრეატიული რეკრუტინგის კამპანიები
 • “კამპუსზე დაქირავების” სპეციფიკა
 • რეკრუტინგის ყველაზე ხშირად დაფიქსირებული შეცდომები
 • კანდიდატის შერჩევა და შერჩევის მეთოდები
 • “ცივი ზარის” დანიშნულება და შედეგი
 • ინტერვიუს სხვადასხვა ტიპების მიმოხილვა
 • როგორ წარვმართოთ სტრუქტურული ინტერვიუ?

კურსის საფასური:

780 ლარი

ნაკად(ებ)ი:

21 - 27-05-2019

ხანგრძლივობა:

18 საათი

ტრენერები

კურსს უძღვება

მედეა ტაბატაძე

ტრენერი

ადამიანის განათლების მხოლოდ ორი მეთოდი არსებობს - წიგნების წაკითხვა და ჭკვიან ხალხთან ურთიერთობა.

კურსის საფასური:

780 ლარი

ნაკად(ებ)ი:

21 - 27-05-2019

ხანგრძლივობა:

18 საათი

განრიგი და ფორმატი

განრიგი
ნაკადი პერიოდი ხანგრძლივობა განრიგი
21 27/05/2019 - 12/06/2019 18 საათი ორშაბათი და ოთხშაბათი 19:00 - 22:00 სთ

კურსის საფასური:

780 ლარი

ნაკად(ებ)ი:

21 - 27-05-2019

ხანგრძლივობა:

18 საათი