ვისთვისაა კურსი

კურსი განკუთვნილია ნებისმიერი მიმართულებით დასაქმებული მენეჯერებისთვის და ადამიანური რესურსის მართვის სფეროში დასაქმებული პირებისთვის

კურსის საფასური:

650 ლარი

ნაკადი (ები):

მიმოხილვა

რეკრუტინგი და თანამშრომლის შერჩევა ლიდერებისა და მენეჯერების ყველაზე მნიშვნელოვანი ამოცანაა - კომპანიის წარმატებას თანამშრომლების უნარები, ცოდნა და მოტივაცია განაპირობებს.

შერჩევის პროცესის წარმატებით დასრულება  მოითხოვს  პასუხისმგებლობების სწორად განაწილებას, ამოცანებისა  და დროის სწორად დაგეგმვას.

ტრენინგი “რეკრუტინგი და შერჩევა” მონაწილეებს შეუქმნის ცოდნას რეკტუნგისა და შერჩევის მიმართულებით; გაუზიარებს ინფორმაციას პრინციპებისა   თანამედროვე ტენდენციების შესახებ.

ტრენინგის განმავლობაში, მონაწილეებს მოუწევთ ქეისებზე მუშაობა, რაც კიდევ უფრო გააუმჯობესებს მენეჯერების ან HR მენეჯერების ცოდნას.

SOLO და STATUS მომხმარებლებისთვის მოქმედებს სპეციალური ფასი (დამატებითი ინფორმაციისთვის მიჰყევით ლინკებს ან დაგვიკავშირდით)

კურსის საფასური:

650 ლარი

ნაკად(ებ)ი:

ხანგრძლივობა:

12 საათი

ვიდეო ანონსი

შინაარსი

I ნაწილი

- რეკრუტინგისა და შერჩევის შინაარსი

- რეკრუტინგისა და შერჩევის სისტემური ხასიათი, მეთოდების მიმოხილვა და ანალიზი

- ეთიკისა და პროფესიული სტანდარტები რეკრუტინგისა და შერჩევის პროცესში (ქეისის განხილვა )

- სამუშაოს ანალიზი შერჩევის კრიტერიუმების განსაზღვრის მიზნით

- კომპეტენციების მოდელი რეკრუტინგისა და შერჩევის პროცესში

- კანდიდატის CV და მათი სქრინინგი, ტესტირება და ტესტირების შედეგების ანალიზი

 

II ნაწილი

- შერჩევის ინტერვიუს ტიპების განხილვა - ინტერვიუ ტელეფონით , “ტრადიციული ინტერვიუ” , სიტუაციური ინტერვიუ

- ქცევითი ინტერვიუს მიმოხილვა, მისი სტრუქტურა და ქცევითი ინტერვიუს მართვის წესები

- ქეისი

 

III ნაწილი

- ინტერვიუს კითხვების ტიპების განხილვა

- ღია და დახურული კითხვების გარჩევა

- პირდაპირი და არაპირდაპირი კითხვების მიმოხილვა

- ჰიპოთეტური და სიტუაციური კითხვები

- ქცევითი ინტერვიუს კითხვები

- არაეთიკური კითხვები გასაუბრების პროცესში

- ქეისი

 

IV ნაწილი

- კანდიდატების შეფასების პრაქტიკის განხილვა

- რეკომენდაციის მოძიების წესები

- R.O.W მეთოდის გამოყენება კანდიდატის შეფასების პროცესში

- კანდიდატის შეფასების “სუბიექტივიზმის” მიზეზები (“პირველი შთაბეჭდილება”, “CV-ით მოხიბვლა, სტერეოტიპებით ფიქრი და სხვ) კანდიდატების მცდარი შეფასების მიზეზების ანალიზი

- ქეისი

კანდიდატისთვის შეთავაზების მომზადება და სამუშაოს შეთავაზების წესები

კურსის საფასური:

650 ლარი

ნაკად(ებ)ი:

ხანგრძლივობა:

12 საათი

ვიდეო ანონსი

ტრენერები

კურსს უძღვება

მედეა ტაბატაძე

ტრენერი

ადამიანის განათლების მხოლოდ ორი მეთოდი არსებობს - წიგნების წაკითხვა და ჭკვიან ხალხთან ურთიერთობა.

კურსის საფასური:

650 ლარი

ნაკად(ებ)ი:

ხანგრძლივობა:

12 საათი

ვიდეო ანონსი

განრიგი და ფორმატი

კურსის საფასური:

650 ლარი

ნაკად(ებ)ი:

ხანგრძლივობა:

12 საათი

ვიდეო ანონსი