ვისთვისაა კურსი

კურსი განკუთვნილია საშუალო და ზედა რგოლის მენეჯერებისთვის, ბიზნეს, სახელმწიფო და არასამთავრებო სექტორში დაკავებული პროექტის მენეჯერებისთვის და პროექტის სხვა მონაწილეებისთვის, რომლებიც საჭიროებენ პროექტის მართვის მეთოდოლოგიისა და საშუალებების პრაქტიკულ საქმიანობაში გამოყენებას

კურსის საფასური:

2350 ლარი

ნაკადი (ები):

46 - 05-06-2021

მიმოხილვა

კურსის მიზანია მსმენელების როგორც თეორიული ცოდნის გაღრმავება, ისე პრაქტიკული უნარების განვითარება.პროექტების მართვის გავრცელებული მეთოდოლოგიებისა და ტექნიკის შესწავლის გზით კურსი დაეხმარება მსმენელებს გახდნენ უკეთესი მენეჯერები. კურსის თეორიული ნაწილი აგებულია ფართოდ აღიარებულ PMI მეთოდოლოგიაზე დაყრდნობით (Project Management Institute - www.pmi.org), ხოლო - პრაქტიკული ნაწილი ქართული და საერთაშორისო პროექტების მაგალითებითაა გადმოცემული.

რას მივიღებ კურსის გავლით


კურსის გავლის შემდეგ მსმენელებს შეეძლებათ გააანალიზონ და გადაჭრან ის სირთულეები, რომლებიც უკავშირდება პროექტების წარმატებით განხორციელებას. შეძლებენ მიიღონ პასუხი შემდეგ მთავარ კითხვებზე:

 • რა არის პროექტი?
 • ვინ არიან პროექტის მთავარი და სხვა მონაწილეები?
 • როგორია წარმატებული პროექტი და რა უნდა გავაკეთოთ წარმატების მისაღწევად?
 • როგორ ვმართოთ პროექტის პრიორიტეტები?
 • რას ვაკეთებთ, როგორ ვაკეთებთ და რა დაგვჭირდება ამისთვის?
 • როგორ ვმართოთ პროექტის გუნდი?
 • როგორ ვმართოთ პროექტის რესურსები?
 • როგორ ვაკონტროლოთ პროექტი და მისი შედეგები?

 

კურსის ფარგლებში მონაწილეები, საკუთარი კომპანიების და განყენებულ ბიზნეს-ქეისებზე დაყრდნობით, დაამუშავებენ შემდეგ საპროექტო დოკუმენტებს:

 • წესდება (Project Charter)
 • შინაარსი (Project Scope Statement)
 • WBS (Work Breakdown Structure) & WBS Dictionary - MindManager-ის დახმარებით
 • გეგმა-გრაფიკი (Schedule) - MS Project-ის დახმარებით
 • ბიუჯეტი (Budget) - MS Excel
 • კომუნიკაციის გეგმა (Communication Plan)

მონაწილეები მიიღებენ კურსის სლაიდებს, ელექტრონულ წიგნებს, დოკუმენტების შაბლონებს და შესაბამის სესრტიფიკატს.

 

შეკითხვების შემთხვევაში გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ: 
ვანო ნადირაძე: 593 302818, vano@nadiradze.biz

კურსის საფასური:

2350 ლარი

ნაკად(ებ)ი:

46 - 05-06-2021

ხანგრძლივობა:

48 საათი

ვიდეო ანონსი

გამოხმაურებები

შინაარსი

პროექტის მართვის საფუძვლები

მოდული განიხილავს პროექტის რაობას, განსხვავებებს ფუნქციონალურ და პროექტების მენეჯმენტს შორის; პროექტის ეტაპებს; პროექტის მთავარ მონაწილეებს

შინაარსის მართვა

მოდული განიხილავს პროექტის მიზნებს, კრიტერიუმებს; სამუშაოს დაშლის სტრუქტურას (WBS); პროექტის შინაარსის ცვლილებებს და მათ მართვას.

დროის, დანახარჯებისა და რისკების მართვა

მოდული განიხილავს დროის დაგეგმვის პრინციპებს, სამუშაოს განსაზღვრას და მისი ხანგრძლივობის შეფასებას; რესურსების ტიპებს და დაგეგმვას.ასევე, რისკების მართვას, იდენტიფიცირებას და მთავარ წყაროებს, მათი მიღების, შემცირების, აცილების საპასუხო მოქმედებებს.

ლიდერობა და კომუნიკაციის მართვა

მოდული განიხილავს პროექტის მენეჯერის სამუშაოს; გუნდის დაკომპლექტებას, მათი საჭიროებების გამოვლენას და მოტივირებას; საერთო მიზნების დასახვას და შეფასებას; კომუნიკაციის მოდელებს.

კურსის საფასური:

2350 ლარი

ნაკად(ებ)ი:

46 - 05-06-2021

ხანგრძლივობა:

48 საათი

ვიდეო ანონსი

ტრენერები

კურსს უძღვება

ლელა მაჩაიძე

ტრენერი

სანამ იმოქმედებ მოისმინე, სანამ რეაგირებას მოახდენ იფიქრე, სანამ დახარჯავ გამოიმუშავე, სანამ გააკრიტიკებ დაიცადე, სანამ ილოცებ აპატიე, სანამ ხელს ჩაიქნევ სცადე.

ვანო ნადირაძე

პარტნიორი და ტრენერი

როცა ადამიანი კითხვის დასმას შეწყვეტს, მან განვითარებაზე უარი თქვა.

კურსის საფასური:

2350 ლარი

ნაკად(ებ)ი:

46 - 05-06-2021

ხანგრძლივობა:

48 საათი

ვიდეო ანონსი

განრიგი და ფორმატი

არსებული ეპიდსიტუაციიდან გამომდინარე ტრენინგი ჩატარდება ონლაინ პროგრამა Zoom-ისა და სხვა ტექნოლოგიების საშუალებით. შეხვედრები ჩატარდება ოთხშაბათობით (19:00-21:00) და შაბათობით (11:00-13:00)

განრიგი
ნაკადი პერიოდი ხანგრძლივობა განრიგი
46 05/06/2021 - 24/07/2021 48 საათი შაბათი 11:00-13:00 და ოთხშაბათი 19:00-21:00

კურსის საფასური:

2350 ლარი

ნაკად(ებ)ი:

46 - 05-06-2021

ხანგრძლივობა:

48 საათი

ვიდეო ანონსი