სემინარი “ლიდერობა და თანამშრომლებთან კომუნიკაცია”

ტრენინგები სემინარი “ლიდერობა და თანამშრომლებთან კომუნიკაცია”

ვისთვისაა კურსი

სემინარი “ლიდერობა და თანამშრომლებთან კომუნიკაცია” განკუთვნილია ნებისმიერი ლიდერისთვის, როგორც ბიზნესის მფლობელი პირებისთვის, ასევე კომპანიებში მენეჯერულ პოზიციაზე მომუშავე თანამშრომლებისთვის.

კურსის საფასური:

500 ლარი

მიმოხილვა

სემინარის მიზანია პრაქტიკული სავარჯიშოების დახმარებით მონაწილეები დააფიქროს მათ არსებულ ლიდერულ უნარებზე და მიაწოდოს სწორი ინსტრუმენტები გაუმჯობესებისთვის.

კვლევების თანახმად თანამშრომლების 95% მათი მენეჯერის მხრიდან მეტ კომუნიკაციას ისურვებდა. ეს კომუნიკაცია მოიცავს როგორც დადებით უკუკავშირს და მოტივაციას, ასევე მათი პრობლემების გაზიარებას და კონსტრუქციულ მითითებებს. თანამშრომლებთან სწორი მიდგომა ჯანსაღი სამუშაო გარემოს ერთ-ერთი  აუცილებელი პირობაა, რაც პირადპირ პროპორიულად აისახება სამუშაოს შედეგებზე - ხარისხზე და რაოდენობაზე.

ლიდერობა სწავლადია, კვლევებზე დაყრდნობით მენეჯმენტის მეცნიერება ადასტურებს მოსაზრებას, რომ მიუხედავად ადამიანის თანდაყოლილი უნარების თუ ხასიათისა, მას შეუძლია იქცეს საუკეთესო ლიდერად.

SOLO და STATUS მომხმარებლებისთვის მოქმედებს სპეციალური ფასი (დამატებითი ინფორმაციისთვის მიჰყევით ლინკებს ან დაგვიკავშირდით)

 

 

კურსის საფასური:

500 ლარი

ნაკად(ებ)ი:

1 - 27-07-2019

ხანგრძლივობა:

1 დღე

შინაარსი

  • ვინ არის ლიდერი და რა არის ლიდერობა
  • კომუნიკაცია თანამშრომლებთან
  • გაუმჯობესების შესაძლებლობების ძიება
  • მოსმენის ტექნიკა
  • ვერბალური და არავერბალური კომუნიკაცია
  • შეკითხვის დასმის ხელოვნება და ქოუჩინგი
  • შეწინააღმდეგების ტექნიკა
  • უკუკავშირი და თანამშრომლების მოტივაცია
  • ლიდერის თვითშეფასება და გადასადგმელი ნაბიჯების დაგეგმვა

კურსის საფასური:

500 ლარი

ნაკად(ებ)ი:

1 - 27-07-2019

ხანგრძლივობა:

1 დღე

ტრენერები

კურსს უძღვება

ქეთი ტყავაძე

პარტნიორი, თავმჯდომარე და ტრენერი

ნამდვილი ცხოვრება იწყება იქ, სადაც მთავრდება შენი კომფორტის ზონა.

კურსის საფასური:

500 ლარი

ნაკად(ებ)ი:

1 - 27-07-2019

ხანგრძლივობა:

1 დღე

განრიგი და ფორმატი

განრიგი
ნაკადი პერიოდი ხანგრძლივობა განრიგი
1 27/07/2019 - 27/07/2019 1 დღე შაბათი, 10:00 - 18:00 სთ

კურსის საფასური:

500 ლარი

ნაკად(ებ)ი:

1 - 27-07-2019

ხანგრძლივობა:

1 დღე