ლიდერის ინსტრუმენტები (ჰიბრიდული კურსი)

ტრენინგები ლიდერის ინსტრუმენტები (ჰიბრიდული კურსი)

ვისთვისაა კურსი

ხუთკვირიანი ტრენინგი “ლიდერის ინსტრუმენტარი” განკუთვნილია იმ მენეჯერისთვის, რომელიგ გრძნობს ლიდერული ინსტრუმენტარის დახვეწის და თვალთახედვის გაფართოების საჭიროებას.

 

მონაწილე უნდა იყოს მოქმედი მენეჯერი, რომელსაც ექვემდებარებიან (ფუნქციონალურად ან საპროექტოდ) თანამშრომლები და რომელიც დაინტერესებულია მენეჯერული კარიერის განვითარებით.

კურსის საფასური:

2,300 ლარი (1,500 ლარი მართვის თანამედროვე მეთოდების სერტიფიკატის მფლობელებისთვის, 2,000 ლარი კერძო პირებისთვის)

ნაკადი (ები):

მიმოხილვა

“მართვის თანამედროვე მეთოდების” კურსისგან განსხვავებით, სადაც ძირითადი აქცენტი კონკრეტული მენეჯერულ ტექნიკებში დახელოვნებაზეა, ჩვენი კურსი წარმოგიდგენთ თანამედროვე ლიდერობის განვითარების “ფართე ხედვას”, მათ შორის ბოლოდროინდელი ტენდენციების მიმართულებით.

კურსი რეკომენდირებულია მართვის აკადემიის “მართვის თანამედროვე მეთოდების” სერტიფიკატის მფლობელებისთვის (მათთვის სპეციალური საფასო შეთავაზება გვაქვს).

კურსის ბოლოს თქვენ გექნებათ ლიდერობის ინსტრუმენტარის და განვითარების თანამედროვე ტენდენციების მოწესრიგებული ხედვა, რაც საშუალებას მოგცემთ დაგეგმოთ პირადად თქვენი და გუნდის განვითარების ჰარმონიული სტრატეგია.

პანდემიის პირობებში მაქსიმალური უსაფრთხოების დასაცავად, ასევე ტრენინგის მონაწილეების გაცნობის და ურთიერთქმედების უზრუნველსაყოფად, ავირჩიეთ ჰიბრიდული ფორმატი, სადაც 5 შეხვედრა ონლაინ, ხოლო 3 შეხვედრა პირადი კონტაქტის რეჟიმში ჩატარდება (პირად შეკრებებში მონაწილეობა - სურვილისამებრ).

კურსის საფასური:

2,300 ლარი (1,500 ლარი მართვის თანამედროვე მეთოდების სერტიფიკატის მფლობელებისთვის, 2,000 ლარი კერძო პირებისთვის)

ნაკად(ებ)ი:

ხანგრძლივობა:

8 შეხვედრა (5 ონლაინ და 3 პირადად) 5 კვირის განმავლობაში

შინაარსი

  1. ლიდერობის არსი და მნიშვნელობა დღეს, 21-ე საუკუნეში
  2. ლიდერის პიროვნება, ემოციური ინტელექტი, საქმის ცოდნა, ცოცხალი მაგალითი, ურთიერთობები გუნდში, არაფორმალური ლიდერები
  3. ლიდერობის კულტურა და გუნდის შეკავშირება, ლიდერების აჩმოჩენა და აღზრდა
  4. მიზნების დასახვა, მოტივაცია, კონკურენცია და უკუგება ლიდერობის გარემოში
  5. ლიდერობა მილენიალების და ეჯაილ გარემოში
  6. ჯგუფის მონაწილეების რეალური ქეისების და შეკითხვების განხილვა.

კურსის საფასური:

2,300 ლარი (1,500 ლარი მართვის თანამედროვე მეთოდების სერტიფიკატის მფლობელებისთვის, 2,000 ლარი კერძო პირებისთვის)

ნაკად(ებ)ი:

ხანგრძლივობა:

8 შეხვედრა (5 ონლაინ და 3 პირადად) 5 კვირის განმავლობაში

ტრენერები

კურსს უძღვება

ალექსანდრე ჯეჯელავა

დამაარსებელი, პარტნიორი

კურსის საფასური:

2,300 ლარი (1,500 ლარი მართვის თანამედროვე მეთოდების სერტიფიკატის მფლობელებისთვის, 2,000 ლარი კერძო პირებისთვის)

ნაკად(ებ)ი:

ხანგრძლივობა:

8 შეხვედრა (5 ონლაინ და 3 პირადად) 5 კვირის განმავლობაში

განრიგი და ფორმატი

დასაწყისი:

25 სექტემბერი

დასასრული:

24 ოქტომბერი

შეხვედრების განრიგი:

ონლაინ შეხვედრები: პარასკევობით, კვირაში ერთხელ, 19:00 - 22:00


ფიზიკური შეხვედრები: შაბათობით, 26 სექტემბერს, 10 და 24 ოქტომბერს 

ხანგრძლივობა:

5 კვირა, 7 შეხვედრა

ფიზიკური შეხვედრების ჩატარების ადგილი:

დაზუსტდება მონაწილეების რაოდენობიდან გამომდინარე

მონაწილეების რაოდენობა:

10 - 20

ღირებულება და გრაფიკი:

კერძო პირებისთვის - ორ ნაწილად გადახდით - 1,000 ლარი თვეში (სექტემბრის 24 და ოქტომბრის 24), სულ 2,000 ლარი


ორგანიზაციისთვის - ერთიანი გადახდა 2,300 ლარი


სპეციალური ფასი “მართვის თანამედროვე მეთოდების” სერტიფიკატის მფლობელებისთვის - 1500 ლარი (სრული კურსი) როგორც ორგანიზაციის, ასევე კერძო პირისთვის

 

განრიგი
ნაკადი პერიოდი ხანგრძლივობა განრიგი

პანდემიის პირობებში მაქსიმალური უსაფრთხოების დასაცავად, ასევე ტრენინგის მონაწილეების გაცნობის და ურთიერთქმედების უზრუნველსაყოფად, ავირჩიეთ ჰიბრიდული ფორმატი, სადაც 5 შეხვედრა ონლაინ, ხოლო 3 შეხვედრა პირადი კონტაქტის რეჟიმში ჩატარდება (პირად შეკრებებში მონაწილეობა - სურვილისამებრ).

კურსის საფასური:

2,300 ლარი (1,500 ლარი მართვის თანამედროვე მეთოდების სერტიფიკატის მფლობელებისთვის, 2,000 ლარი კერძო პირებისთვის)

ნაკად(ებ)ი:

ხანგრძლივობა:

8 შეხვედრა (5 ონლაინ და 3 პირადად) 5 კვირის განმავლობაში