ადამიანური რესურსის მართვის სრული კურსი

ტრენინგები ადამიანური რესურსის მართვის სრული კურსი

ვისთვისაა კურსი

კურსი განკუთვნილია ადამიანური რესურსის მართვის სფეროში დასაქმეული სპეციალისტებისთვის, შერჩევის, განვითარების და სხვ. მენეჯერებისთვის, რომლებიც აქტიურად მონაწილეობენ სისტემების შემუშავება-დანერგვა-მართვაში.

კურსის საფასური:

2,340 ლარი

 

კურსის მიზანია ადამიანური რესურსების მართვაში საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარება, თანამედროვე და ინოვაციური გადაწყვეტილებების განხილვა, მსმენელის საჭიროებებზე მორგებული პრაქტიკული სამუშაოების განხილვა/შესრულება, რაც დაეხმარება მსენელს მოძებნოს სწორი გადაწყვეტილებები მის წინაშე დასმული მნიშვნელოვანი ამოცანებისა თუ კითხვების შესახებ.

 

რას მივიღებ კურსის გავლით

 

კურსის გავლის შემდეგ მსმენელები შეძლებენ ბიზნესის საჭიროებაზე მორგებული სისტემების, მეთოდების და პროცედურების შექმნა-განვითარებას; ადამიანური რესურსების მართვის ახლებურ ხედვას, სხვადასხვა მიდგომებისა და სტრატეგიული არმ სისტემის მართვას

ყველა მონაწილე მიიღებს მართვის აკადემიის შესაბამის სერთიფიკატს.

კურსის საფასური:

2,340 ლარი

HR ოპერაციები

- არმ სტრუქტურა და ფუნქციები

- არმ პროცესები და პროცედურები

- რატომ გვჭირდება HR პროქტები

- რა რისკებს გვიქმნის შრომის კოდექსი

- როგორ უნდა ვმართოთ რეორგანიზაცია და თანმშრომლების შემცირება

რეკრუტინგი და სოციალური რეკრუტინგი  

- რეკრუტინგის ტრადიციული სამუშაოები

- კომპანიის ბრენდინგი რეკრუტინგის დროს

- “5 წლიანი სამუშაო გამოცდილების” ეფექტურ რეკრუტინგსა და შერჩევაზე

- სოციალური რეკრუტინგის კამპანიები

- მუდმივი რეკრუტინგი-შინაარსი, სპეციფიკა და შედეგები

“-ვაკანსიის სამჯერ გამოცხადების” ეფექტი

შერჩევის მეთოდები

- რას ნიშნავს შერჩევა

- რა არის ცივი ზარი კანდიდატთან

- რა არის ქცევაზე მიმართული ინტერვიუ?

- ინტერვიუს სხვადასხვა ტიპების მიმოხილვა

- როგორ უნდა გამოვავლინოთ კანდიდატის მუშაობის სურვილი და მიზანი? მოტივაცია

 შეფასება, ანაზღაურება, განვითერება

- შეფასების სისტემისთვის აუცილებელი სამუშაოები

- რა ინფორმაცია გვჭირდება შეფასების სისტემისთვის?

- 360 გრადუსიანი და “მენეჯერი-თანამშრომლის” შეფასების მეთოდები

- როდის ქმნის ბონუსი წახალისებას და როდის დასჯას?

- შეფასების შედეგების მონიტორინგი

- არის თუ არა საჭირო “შეფასების ბორდი”?

- რა ფაქტორები უნდა გავითვალისწინოთ ანაზღაურების სისტემის შექმნისას?

- ეფექტური ტრენინგის შექმნა/დაგეგმვა

 HRM და კომპანიის ბრენდინგი 

- რა არის ორგანიზაციის, როგორც დამქირავებლის ან “კარგი დამქირავებლის ბრენდინგი”

- რატომ ხდება არმ უფრო მეტად მარკეტინგული?

- როგორ იქმნება “ძალიან კარგი კომპანიის” ბრენდი?

- როგორ იგეგმება მარკეტინგული HRM?

- როგორია ბრენდინგის კამპანიები?

- რა არის შიდა კომუნიკაცია არმ-ში?

გუნდურობა და HRM ღონისძიებები

- რა არის ორგანიზაციის, როგორც დამქირავებლის ან “კარგი დამქირავებლის ბრენდინგი”

- რატომ ხდება არმ უფრო მეტად მარკეტინგული?

- როგორ იქმნება “ძალიან კარგი კომპანიის” ბრენდი?

- როგორ იგეგმება მარკეტინგული HRM?

- როგორია ბრენდინგის კამპანიები?

- რა არის შიდა კომუნიკაცია არმ-ში?

 მოტივაცია, ჩართულობა და კრიზისული მდგომარეობები

- მოტივაცია სამიზნე-განწყობა თუ სურვილი?

- რატომ სჭირდება ორგანიზაციას ჩართულობა და რითი განსხვავდება მოტივირებული გუნდი ჩართული გუნდისგან?

- უშუალო მენეჯერისა და HR მენეჯერის სამიზნეები გუნდისწევრების ჩართულობის მისაღწევად

- რა ართულებს გუნდს ჩართულობის გაუმჯობესებას?

- HRM მენეჯერის როლი, რეორგანიზაციის პროცესში

- რა არის hrm კომუნიკაციის სტრატეგია კრიზისული სიტუაციების დროს?

კურსს უძღვება

მედეა ტაბატაძე

ტრენერი

ადამიანის განათლების მხოლოდ ორი მეთოდი არსებობს - წიგნების წაკითხვა და ჭკვიან ხალხთან ურთიერთობა.

თეონა კენედი (გრძელიშვილი)

ტრენერი

შეცდომა მხოლოდ მაშინ არის შეცდომა თუ მისი გააზრება და რაიმეს სწავლა არ ხდება.

HR ოპერაციები, რეკრუტინგი, შერჩევა. მოდული 1 ფასი: 780 ლარი
ნაკადი პერიოდი ხანგრძლივობა განრიგი
16 21/10/2017 - 04/11/2017 18 საათი შაბათი, 10:00 - 18:00 სთ
HR შეფასება, ანაზღაურება, განვითარება.მოდული 2 ფასი: 780 ლარი
ნაკადი პერიოდი ხანგრძლივობა განრიგი
16 11/11/2017 - 02/12/2017 18 საათი შაბათი, 10:00 - 18:00 სთ
HR მენეჯერის სამუშაო მოტივაციისა და ჩართულობის სამართავად. მოდული 3 ფასი: 780 ლარი
ნაკადი პერიოდი ხანგრძლივობა განრიგი
16 09/12/2017 - 23/12/2017 18 საათი შაბათი, 10:00 - 18:00 სთ.