ადამიანური რესურსის მართვის სრული კურსი

ტრენინგები ადამიანური რესურსის მართვის სრული კურსი

ვისთვისაა კურსი

კურსი განკუთვნილია ადამიანური რესურსის მართვის სფეროში დასაქმებული სპეციალისტებისთვის, შერჩევის, განვითარების და სხვ. მენეჯერებისთვის, რომლებიც აქტიურად მონაწილეობენ სისტემების შემუშავება-დანერგვა-მართვაში.

კურსის საფასური:

2,340 ლარი

 

კურსის მიზანია ადამიანური რესურსების მართვაში საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარება, თანამედროვე და ინოვაციური გადაწყვეტილებების განხილვა, მსმენელის საჭიროებებზე მორგებული პრაქტიკული სამუშაოების განხილვა/შესრულება, რაც დაეხმარება მსმენელს მოძებნოს სწორი გადაწყვეტილებები მის წინაშე დასმული მნიშვნელოვანი ამოცანებისა თუ კითხვების შესახებ.

 

რას მივიღებ კურსის გავლით

 

კურსის გავლის შემდეგ მსმენელები შეძლებენ ბიზნესის საჭიროებაზე მორგებული სისტემების, მეთოდების და პროცედურების შექმნა-განვითარებას; ადამიანური რესურსების მართვის ახლებურ ხედვას, სხვადასხვა მიდგომებისა და სტრატეგიული არმ სისტემის მართვას

ყველა მონაწილე მიიღებს მართვის აკადემიის შესაბამის სერტიფიკატს.

კურსის საფასური:

2,340 ლარი

HR ოპერაციები

- არმ სტრუქტურა და ფუნქციები

- არმ პროცესები და პროცედურები

- რატომ გვჭირდება HR პროექტები

- რა რისკებს გვიქმნის შრომის კოდექსი

- როგორ უნდა ვმართოთ რეორგანიზაცია და თანამშრომლების შემცირება

რეკრუტინგი და სოციალური რეკრუტინგი  

- რეკრუტინგის ტრადიციული სამუშაოები

- კომპანიის ბრენდინგი რეკრუტინგის დროს

- “5 წლიანი სამუშაო გამოცდილების” ეფექტურ რეკრუტინგსა და შერჩევაზე

- სოციალური რეკრუტინგის კამპანიები

- მუდმივი რეკრუტინგი-შინაარსი, სპეციფიკა და შედეგები

“-ვაკანსიის სამჯერ გამოცხადების” ეფექტი

შერჩევის მეთოდები

- რას ნიშნავს შერჩევა

- რა არის ცივი ზარი კანდიდატთან

- რა არის ქცევაზე მიმართული ინტერვიუ

- ინტერვიუს სხვადასხვა ტიპების მიმოხილვა

- როგორ უნდა გამოვავლინოთ კანდიდატის მუშაობის სურვილი და მიზანი? მოტივაცია

 შეფასება, ანაზღაურება, განვითარება

- შეფასების სისტემისთვის აუცილებელი სამუშაოები

- რა ინფორმაცია გვჭირდება შეფასების სისტემისთვის

- 360 გრადუსიანი და “მენეჯერი-თანამშრომლის” შეფასების მეთოდები

- როდის ქმნის ბონუსი წახალისებას და როდის დასჯას

- შეფასების შედეგების მონიტორინგი

- არის თუ არა საჭირო “შეფასების ბორდი”

- რა ფაქტორები უნდა გავითვალისწინოთ ანაზღაურების სისტემის შექმნისას

- ეფექტური ტრენინგის შექმნა/დაგეგმვა

 HRM და კომპანიის ბრენდინგი 

- რა არის ორგანიზაციის, როგორც დამქირავებლის ან “კარგი დამქირავებლის ბრენდინგი”

- რატომ ხდება არმ უფრო მეტად მარკეტინგული

- როგორ იქმნება “ძალიან კარგი კომპანიის” ბრენდი

- როგორ იგეგმება მარკეტინგული HRM

- როგორია ბრენდინგის კამპანიები

- რა არის შიდა კომუნიკაცია არმ-ში

გუნდურობა და HRM ღონისძიებები

- რა არის ორგანიზაციის, როგორც დამქირავებლის ან “კარგი დამქირავებლის ბრენდინგი”

- რატომ ხდება არმ უფრო მეტად მარკეტინგული

- როგორ იქმნება “ძალიან კარგი კომპანიის” ბრენდი

- როგორ იგეგმება მარკეტინგული HRM

- როგორია ბრენდინგის კამპანიები

- რა არის შიდა კომუნიკაცია არმ-ში

 მოტივაცია, ჩართულობა და კრიზისული მდგომარეობები

- მოტივაცია სამიზნე-განწყობა თუ სურვილი

- რატომ სჭირდება ორგანიზაციას ჩართულობა და რითი განსხვავდება მოტივირებული გუნდი ჩართული გუნდისგან

- უშუალო მენეჯერისა და HR მენეჯერის სამიზნეები გუნდის წევრების ჩართულობის მისაღწევად

- რა ართულებს გუნდის ჩართულობის გაუმჯობესებას

- HRM მენეჯერის როლი რეორგანიზაციის პროცესში

- რა არის HRM კომუნიკაციის სტრატეგია კრიზისული სიტუაციების დროს

კურსს უძღვება

მედეა ტაბატაძე

ტრენერი

ადამიანის განათლების მხოლოდ ორი მეთოდი არსებობს - წიგნების წაკითხვა და ჭკვიან ხალხთან ურთიერთობა.

თეონა კენედი (გრძელიშვილი)

ტრენერი

შეცდომა მხოლოდ მაშინ არის შეცდომა თუ მისი გააზრება და რაიმეს სწავლა არ ხდება.

HR ოპერაციები, რეკრუტინგი, შერჩევა. მოდული 1 ფასი: 780 ლარი
ნაკადი პერიოდი ხანგრძლივობა განრიგი
17 24/02/2018 - 10/03/2018 18 საათი შაბათი, 10:00 - 18:00 საათი
HR შეფასება, ანაზღაურება, განვითარება. მოდული 2 ფასი: 780 ლარი
ნაკადი პერიოდი ხანგრძლივობა განრიგი
16 18/11/2017 - 02/12/2017 18 საათი შაბათი, 10:00 -18:00 საათი
17 17/03/2018 - 31/03/2018 18 საათი შაბათი, 10:00 -18:00 საათი
HR მენეჯერის სამუშაო მოტივაციისა და ჩართულობის სამართავად. მოდული 3 ფასი: 780 ლარი
ნაკადი პერიოდი ხანგრძლივობა განრიგი
16 09/12/2017 - 23/12/2017 18 საათი შაბათი, 10:00 - 18:00 საათი
17 14/04/2018 - 28/04/2018 18 საათი შაბათი, 10:00 - 18:00 საათი