შრომითი ურთიერთობები და HR-ის სამუშაო

ტრენინგები შრომითი ურთიერთობები და HR-ის სამუშაო

ვისთვისაა კურსი

კურსი განკუთვნილია ადამიანური რესურსის მართვის სფეროში დასაქმებული პირებისთვის

კურსის საფასური:

650 ლარი

ნაკადი (ები):

მიმოხილვა

ტრენინგი გამიზნულია HR-ის ყოველდღიური სამუშაოს შესწავლისათვის. მონაწილეებს დაეხმარება გაერკვნენ HR-ის ფუნქციაში და მოვალეობებში, ასევე მისი სამუშაოს მიზნებში, როგორ უნდა დააბალანსოს კომუნიკაცია მენეჯმენტსა და თანამშრომლებს შორის. ასევე მიიღებენ აუცილებელ ცოდნას საჭირო კანონმდებლობის გამოყენების კუთხით, რომელიც გამოწვევად რჩება ორგანიზაციების უმრავლესობაში და კანონის არასწორი ინტერპრეტაცია აჩენს სასამართლო სარჩელის რისკებს.

ტრენინგის დროს ასევე განხილული იქნება HR-ის სამუშაოსთვის საჭირო საინფორმაციო სისტემების დანერგვისთვის საჭირო ცოდნები, რა უნდა გავითვალისწინოთ ამ დროს და როგორ უნდა შედგეს ტექნიკური დავალება.

SOLO და STATUS მომხმარებლებისთვის მოქმედებს სპეციალური ფასი (დამატებითი ინფორმაციისთვის მიჰყევით ლინკებს ან დაგვიკავშირდით)

კურსის საფასური:

650 ლარი

ნაკად(ებ)ი:

ხანგრძლივობა:

12 საათი

ვიდეო ანონსი

შინაარსი

  1. HR-ის სამუშაო და მისი მიმოხილვა
  2. რა ცოდნები სჭირდება HR-ს სრულფასოვანი ფუნქციონირებისათვის
  3. რა ევალება ორგანიზაციაში HR-ს, როგორ უნდა გაიმიჯნოს მისი ფუნქციები სხვა როლებისგან, რა შეიძლება მოითხოვონ მისგან
  4. შრომით ურთიერთობები და მასთან დაკავშირებული სამუშაო დოკუმენტაცია
  5. ადამიანური რესურსების მართვისთვის საჭირო საინფორმაციო სისტემების დანერგვა, ფუნქციების ავტომატიზაცია, ტექნიკური დავალების შედგენა, რა უნდა გავითვალისწინოთ დანერგვამდე და დანერგვის პროცესში
  6. შრომითი კანონმდებლობა და მისი გამოყენება - რა ტიპის საკანონმდებლო მოთხოვნებია აუცილებელი რომ HR-მა იცოდეს, როგორ უნდა გამოიყენოს საქმიანობაში შრომითი ურთიერთობების მარეგულირებელი კანონმდებლობა სხვადასხვა ტიპის ინდუსტრიის შემთხვევაში, რა ინფორმაციის მოთხოვნის უფლება აქვს დამქირავებელს დაქირავებულისგან და როგორ უნდა გამოვიყენოთ ის, როგორ ვარეგულიროთ შრომითი ურთიერთობა დაქირავებულთან კანონმდებლობის ფარგლებში
  7. რა საკანონმდებლო რისკები შეიძლება გაჩნდეს შრომით ურთიერთობებში, როგორ ავირიდოთ ისინი და რა უნდა გავითვალისწინოთ
  8. ქეისი განხილვისათვის
  9. რა ტიპის HR პროექტები შეიძლება განვახორციელოთ, როგორ უნდა მოვემზადოთ, წარვადგინოთ და დავნერგოთ
  10. რა შემთხვევაში ვიყენებთ HR-ის აუთსორსინგს, რა ფუნქციების გატანაა უფრო კომფორტული, რა არის ამის დადებითი და შესაძლო უარყოფითი ეფექტი

კურსის საფასური:

650 ლარი

ნაკად(ებ)ი:

ხანგრძლივობა:

12 საათი

ვიდეო ანონსი

ტრენერები

კურსს უძღვება

თეონა კენედი (გრძელიშვილი)

ტრენერი

შეცდომა მხოლოდ მაშინ არის შეცდომა თუ მისი გააზრება და რაიმეს სწავლა არ ხდება.

კურსის საფასური:

650 ლარი

ნაკად(ებ)ი:

ხანგრძლივობა:

12 საათი

ვიდეო ანონსი

განრიგი და ფორმატი

კურსის საფასური:

650 ლარი

ნაკად(ებ)ი:

ხანგრძლივობა:

12 საათი

ვიდეო ანონსი