ადამიანური რესურსის მართვა, მოდული 1: HR ოპერაციები და ანალიტიკა

ტრენინგები ადამიანური რესურსის მართვა, მოდული 1: HR ოპერაციები და ანალიტიკა

ვისთვისაა კურსი

კურსი განკუთვნილია ადამიანური რესურსის მართვის სფეროში დასაქმებული სპეციალისტებისთვის, შერჩევის, განვითარების და სხვ. მენეჯერებისთვის, რომლებიც აქტიურად მონაწილეობენ სისტემების შემუშავება-დანერგვა-მართვაში.

კურსის საფასური:

650 ლარი

ნაკადი (ები):

19 - 08-10-2018

კურსის მიზანია ადამიანური რესურსების მართვაში საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარება, თანამედროვე და ინოვაციური გადაწყვეტილებების განხილვა, მსმენელის საჭიროებებზე მორგებული პრაქტიკული სამუშაოების განხილვა/შესრულება, რაც დაეხმარება მონაწილეს მოძებნოს სწორი გადაწყვეტილებები მის წინაშე დასმული მნიშვნელოვანი ამოცანებისა თუ კითხვების შესახებ.

 

რას მივიღებ კურსის გავლით

 

კურსის გავლის შემდეგ მსმენელები შეძლებენ ბიზნესის საჭიროებაზე მორგებული სისტემების, მეთოდების და პროცედურების შექმნა-განვითარებას; ადამიანური რესურსების მართვის ახლებურ ხედვას, სხვადასხვა მიდგომებისა და სტრატეგიული არმ სისტემის მართვას

ყველა მონაწილე მიიღებს მართვის აკადემიის შესაბამის სერტიფიკატს.

კურსის საფასური:

650 ლარი

ნაკად(ებ)ი:

19 - 08-10-2018

ვიდეო ანონსი

 • არმ სტრუქტურა და ფუნქციები
 • არმ პროცესები და პროცედურები
 • HR მენეჯერის ძირითადი კომპეტენციები
 • რატომ გვჭირდება HR პროექტები
 • HR ანალიტიკა და კვლევები
 • რა რისკებს გვიქმნის შრომის კოდექსი
 • როგორ უნდა ვმართოთ რეორგანიზაციის დროს თანამშრომლების შენარჩუნება, რაოდენობის დაგეგმვა და შემცირება
 • HR მენეჯერის როლის მნიშვნელობა კომპანიების შერწყმა - შესყიდვის პროცესში, ძირითადი და აუცილებელი სამუშაოები გუნდურობის, ტალანტების შენარჩუნებისა და კანონით გათვალისწინებული ვალდებულებების დაცვის მიზნით
 • შიდა კომუნიკაციის მნიშვნელობა და არხები
 • სამუშაოს ანალიზი და სამუშაო აღწერილობის შემქმნა
 • HR ანალიტიკა

კურსს უძღვება

მედეა ტაბატაძე

ტრენერი

ადამიანის განათლების მხოლოდ ორი მეთოდი არსებობს - წიგნების წაკითხვა და ჭკვიან ხალხთან ურთიერთობა.

თეონა კენედი (გრძელიშვილი)

ტრენერი

შეცდომა მხოლოდ მაშინ არის შეცდომა თუ მისი გააზრება და რაიმეს სწავლა არ ხდება.

განრიგი
ნაკადი პერიოდი ხანგრძლივობა განრიგი
19 08-10-2018 - 17-10-2018 12 საათი ორშაბათი და ოთხშაბათი 19:00 - 22:00 სთ

შეხვედრები შედგება მართვის აკადემიაში ყოველ ოთხშაბათს და პარასკევს.