ვისთვისაა კურსი

კურსი განკუთვნილია ორგანიზაციულ ცვლილებებში ჩართული მენეჯერებისთვის, რომლებიც ახდენენ ცვლილებების ინიცირებას ან მართავენ ინიცირებული ცვლილებების სხვადასხვა მასშტაბის პროექტებს

მიმოხილვა

თანამედროვე წარმატებული კომპანიის ყოველდღიური საქმიანობა უამრავ ცვლილებას მოიცავს. ინერგება ახალი პროდუქტები, იცვლება ბიზნეს მოდელი, კორექტრიდება სტრუქტურა და პროცესები, იზრდება მასშტაბი და ა.შ. ნებისმიერი ტიპის განვითარება ცვლილებაა, ცვლილების წარმატებით განხორცილებას კი სწორად მართვა სჭირდება. კვლევების მიხედვით ცვლილებების პროექტების 60%-70% წარუმატებელია (Harvard Businees Review), რაც  არასწორი მართვით არის გამოწვეული. კომპანიების განვითარების ტემპი დღითი დღე იზრდება, შესაბამისად, წარმატების მიღწევისთვის და კონკურენტული უპირატესობის შენარჩუნებისთვის კიდევ უფრო აქტუალური ხდება ცვლილებების პროექტების სწორად მართვა. 

 

შეკითხვების შემთხვევაში გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ: 
ქეთი ტყავაძე 555 597795, keti@macademy.ge 

შინაარსი

ცვლილების დროს წარმატების განმაპირობებელი ფაქტორები

 • რა არის ცვლილების მართვა
 • როდის არის ცვლილება წარმატებული
 • რა ფაქტორები მოქმედებს ცვლილების წარმატებაზე
 • როგორ ვმართოთ ეს ფაქტორები

ცვლილების პროცესი

 • რა ეტაპებისგან შედგება ცვლილება
 • რა უნდა გავითვალისწინოთ თითოეულ ეტაპზე
 • ჩართული მხარეები
 • მათი როლები

ცვლილება ინდივიდის დონეზე

 • რას ნიშნავს ცვლილება თითოეული თანამშრომლის დონეზე
 • როგორ მოვახერხოთ, რომ თანამშრომლებმა მოინდომონ ცვლილება
 • როგორ მოვახერხოთ, რომ თანამშრომლებმა შეძლონ ცვლილება

მზაობა ცვლილებაზე

 • ცვლილების მზაობის შეფასება
 • კომუნიკაციის გეგმის შედგენა
 • რისკების ანალიზი
 • ბარიერების განეიტრალების გეგმის შედგენა

ტრენერები

კურსს უძღვება

ქეთი ტყავაძე

პარტნიორი, თავმჯდომარე და ტრენერი

ნამდვილი ცხოვრება იწყება იქ, სადაც მთავრდება შენი კომფორტის ზონა.

ნინო ოხანაშვილი

ტრენერი

რწმენა არის პირველი ნაბიჯის გადადგმა, როცა კიბეს ვერ ხედავ.

განრიგი და ფორმატი