ოქტომბერი 2018

ნაკადი კურსი პერიოდი ხანგრძლივობა განრიგი
6 პროექტის მართვა Scrum Agile მეთოდოლოგიით 22-10-2018 - 07-11-2018 18 საათი ორშაბათი და ოთხშაბათი 19:00 - 22:00 სთ
19 ადამიანური რესურსის მართვა, მოდული 2: რეკრუტინგი და შერჩევა 22-10-2018 - 07-11-2018 18 საათი ორშაბათი და ოთხშაბათი 19:00 - 22:00 სთ
51 მართვის თანამედროვე მეთოდები 3.0 23-10-2018 - 15-11-2018 24 საათი სამშაბათი და ხუთშაბათი 19:00 - 22:00 სთ

ნოემბერი 2018

ნაკადი კურსი პერიოდი ხანგრძლივობა განრიგი
33 პროექტის მართვა 2.0 10-11-2018 - 29-12-2018 48 საათი შაბათი, 10:00 - 18:00 სთ
6 ბიზნეს ანალიტიკა 12-11-2018 - 03-12-2018 21 საათი ორშაბათი და ოთხშაბათი 19:00 - 22:00 სთ
19 ადამიანური რესურსის მართვა, მოდული 3: HR შეფასების სისტემები და შედეგების მართვა 14-11-2018 - 03-12-2018 18 საათი ორშაბათი და ოთხშაბათი 19:00 - 22:00 სთ
16 სემინარი "7 ნაბიჯი ეფექტურობისკენ" 16-11-2018 - 17-11-2018 12 საათი პარასკევი და შაბათი, 10:00 -18:00 სთ
14 ფინანსები მენეჯერებისთვის 24-11-2018 - 08-12-2018 18 საათი შაბათი, 10:00 - 18:00 სთ
27 კომპლექსური გაყიდვები 2.0 28-11-2018 - 24-12-2018 24 საათი ორშაბათი და ოთხშაბათი 19:00 - 22:00 სთ

დეკემბერი 2018

ნაკადი კურსი პერიოდი ხანგრძლივობა განრიგი
19 ადამიანური რესურსის მართვა, მოდული 4: ტალანტების მართვა და კომპანიის ბრენდინგი 10-12-2018 - 19-12-2018 12 საათი ორშაბათი და ოთხშაბათი 19:00 - 22:00 სთ