თებერვალი 2019

ნაკადი კურსი პერიოდი ხანგრძლივობა განრიგი
6 პროექტის მართვა Scrum Agile მეთოდოლოგიით 20-02-2019 - 11-03-2019 18 საათი ორშაბათი და ოთხშაბათი 19:00 - 22:00 სთ
20 ადამიანური რესურსის მართვა, მოდული 2: რეკრუტინგი და შერჩევა 27-02-2019 - 15-03-2019 18 საათი ოთხშაბათი და პარასკევი 19:00 - 22:00 სთ

მარტი 2019

ნაკადი კურსი პერიოდი ხანგრძლივობა განრიგი
53 მართვის თანამედროვე მეთოდები 3.0 05-03-2019 - 28-03-2019 24 საათი სამშაბათი და ხუთშაბათი 19:00 - 22:00 სთ
მე-4 PMP - საერთაშორისო სერტიფიკატი პროექტის მართვაში 07-03-2019 - 11-03-2019 35 საათი 5 სრული დღე, 10:00 - 18:00 სთ
7 ბიზნეს ანალიტიკა 13-03-2019 - 03-04-2019 21 საათი ორშაბათი და ოთხშაბათი 19:00 - 22:00 სთ
18 სემინარი "7 ნაბიჯი ეფექტურობისკენ" 22-03-2019 - 23-03-2019 12 საათი პარასკევი და შაბათი, 10:00 -18:00 სთ
20 ადამიანური რესურსის მართვა, მოდული 3: HR შეფასების სისტემები და შედეგების მართვა 25-03-2019 - 10-04-2019 18 საათი ორშაბათი და ოთხშაბათი 19:00 - 22:00 სთ
35 პროექტის მართვა 2.0 30-03-2019 - 25-05-2019 48 საათი შაბათი, 10:00 -18:00 სთ

აპრილი 2019

ნაკადი კურსი პერიოდი ხანგრძლივობა განრიგი
16 ფინანსები მენეჯერებისთვის 06-04-2019 - 20-04-2019 18 საათი შაბათი, 10:00 - 18:00 სთ
20 ადამიანური რესურსის მართვა, მოდული 4: ტალანტების მართვა და კომპანიის ბრენდინგი 17-04-2019 - 29-04-2019 12 საათი ორშაბათი და ოთხშაბათი 19:00 - 22:00 სთ

მაისი 2019

ნაკადი კურსი პერიოდი ხანგრძლივობა განრიგი
21 ადამიანური რესურსის მართვის სრული კურსი 13-05-2019 - 17-07-2019 60 საათი ორშაბათი და ოთხშაბათი 19:00 - 22:00 სთ
21 ადამიანური რესურსის მართვა, მოდული 1: HR ოპერაციები და ანალიტიკა 13-05-2019 - 22-05-2019 12 საათი ორშაბათი და ოთხშაბათი 19:00 - 22:00 სთ