ივნისი 2019

ნაკადი კურსი პერიოდი ხანგრძლივობა განრიგი
5 ხარისხის მართვა 25-06-2019 - 11-07-2019 18 საათი სამშაბათი და ხუთშაბათი 19:00 - 22:00 სთ

ივლისი 2019

ნაკადი კურსი პერიოდი ხანგრძლივობა განრიგი
21 ადამიანური რესურსის მართვა, მოდული 4: ტალანტების მართვა და კომპანიის ბრენდინგი 08-07-2019 - 17-07-2019 12 საათი ორშაბათი და ოთხშაბათი 19:00 - 22:00 სთ
8 ტრენერების ტრენინგი 19-07-2019 - 20-07-2019 ორი სრული დღე პარასკევი და შაბათი, 10:00 -17:30 სთ

სექტემბერი 2019

ნაკადი კურსი პერიოდი ხანგრძლივობა განრიგი
20 ნაბიჯები პიროვნული და კარიერული წარმატებისთვის 13-09-2019 - 14-09-2019 12 საათი პარასკევი და შაბათი, 10:00 -18:00 სთ
37 პროექტის მართვა 2.0 14-09-2019 - 02-11-2019 48 საათი შაბათი, 10:00 -18:00 სთ
8 პროექტის მართვა Scrum Agile მეთოდოლოგიით 18-09-2019 - 07-10-2019 18 საათი ორშაბათი და ოთხშაბათი 19:00 - 22:00 სთ

ოქტომბერი 2019

ნაკადი კურსი პერიოდი ხანგრძლივობა განრიგი
18 ფინანსები მენეჯერებისთვის 05-10-2019 - 19-10-2019 18 საათი შაბათი, 10:00 -18:00 სთ
56 მართვის თანამედროვე მეთოდები 3.0 08-10-2019 - 31-10-2019 24 საათი სამშაბათი და ხუთშაბათი 19:00 - 22:00 სთ