მაისი 2019

ნაკადი კურსი პერიოდი ხანგრძლივობა განრიგი
54 მართვის თანამედროვე მეთოდები 3.0 02-05-2019 - 28-05-2019 24 საათი სამშაბათი და ხუთშაბათი 19:00 - 22:00 სთ
8 ბიზნეს ანალიტიკა 03-05-2019 - 24-05-2019 21 საათი სამშაბათი და პარასკევი 19:00 - 22:00 სთ
7 ტრენერების ტრენინგი 06-05-2019 - 20-05-2019 18 საათი 06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 17.05, 20.05 - 19:00 - 22:00 სთ
21 ადამიანური რესურსის მართვის სრული კურსი 15-05-2019 - 17-07-2019 60 საათი ოთხშაბათი - პარასკევი / ორშაბათი - ოთხშაბათი 19:00 - 22:00 სთ
21 ადამიანური რესურსის მართვა, მოდული 1: HR ოპერაციები და ანალიტიკა 15-05-2019 - 24-05-2019 12 საათი ოთხშაბათი და პარასკევი 19:00 - 22:00 სთ
21 ადამიანური რესურსის მართვა, მოდული 2: რეკრუტინგი და შერჩევა 27-05-2019 - 12-06-2019 18 საათი ორშაბათი და ოთხშაბათი 19:00 - 22:00 სთ

ივნისი 2019

ნაკადი კურსი პერიოდი ხანგრძლივობა განრიგი
36 პროექტის მართვა 2.0 01-06-2019 - 20-07-2019 48 საათი შაბათი, 10:00 -18:00 სთ
17 ფინანსები მენეჯერებისთვის 01-06-2019 - 15-06-2019 18 საათი შაბათი, 10:00 -18:00 სთ
7 პროექტის მართვა Scrum Agile მეთოდოლოგიით 06-06-2019 - 25-06-2019 18 საათი სამშაბათი და ხუთშაბათი 19:00 - 22:00 სთ
21 ადამიანური რესურსის მართვა, მოდული 3: HR შეფასების სისტემები და შედეგების მართვა 17-06-2019 - 03-07-2019 18 საათი ორშაბათი და ოთხშაბათი 19:00 - 22:00 სთ
19 სემინარი "7 ნაბიჯი ეფექტურობისკენ" 21-06-2019 - 22-06-2019 12 საათი პარასკევი და შაბათი, 10:00 -17:00 სთ

ივლისი 2019

ნაკადი კურსი პერიოდი ხანგრძლივობა განრიგი
21 ადამიანური რესურსის მართვა, მოდული 4: ტალანტების მართვა და კომპანიის ბრენდინგი 08-07-2019 - 17-07-2019 12 საათი ორშაბათი და ოთხშაბათი 19:00 - 22:00 სთ