ოქტომბერი 2017

ნაკადი კურსი პერიოდი ხანგრძლივობა განრიგი
16 HR ოპერაციები, რეკრუტინგი, შერჩევა. მოდული 1 21/10/2017 - 04/11/2017 18 საათი შაბათი, 10:00 - 18:00 საათი
6 ტრენერების ტრენინგი 24/10/2017 - 09/11/2017 18 საათი სამშაბათი და ხუთშაბათი 19:00 - 22:00 სთ
1 ბიზნეს ანალიტიკა 26/10/2017 - 13/11/2017 18 საათი ორშაბათი და ხუთშაბათი 19:00 - 22:00 სთ
43 მართვის თანამედროვე მეთოდები 2.0 31/10/2017 - 28/11/2017 24 საათი სამშაბათი და პარასკევი 19:00 - 22:00 სთ

ნოემბერი 2017

ნაკადი კურსი პერიოდი ხანგრძლივობა განრიგი
28 პროექტის მართვა 2.0 11/11/2017 - 23/12/2017 42 საათი შაბათი, 10:00 - 18:00 სთ
23 კომპლექსური გაყიდვები 2.0 13/11/2017 - 06/12/2017 24 საათი ორშაბათი და ოთხშაბათი 19:00 - 22:00 სთ
16 HR შეფასება, ანაზღაურება, განვითარება. მოდული 2 18/11/2017 - 02/12/2017 18 საათი შაბათი, 10:00 -18:00 საათი
3 პროექტის მართვა Scrum Agile მეთოდოლოგიით 20/11/2017 - 16/12/2017 18 საათი ორშაბათი და ოთხშაბათი 19:00 - 22:00 სთ
7 ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაცია 21/11/2017 - 14/12/2017 24 საათი სამშაბათი და ხუთშაბათი 19:00 - 22:00 სთ
11 ფინანსები მენეჯერებისთვის 25/11/2017 - 09/12/2017 18 საათი შაბათი, 10:00 - 18:00 სთ

დეკემბერი 2017

ნაკადი კურსი პერიოდი ხანგრძლივობა განრიგი
44 მართვის თანამედროვე მეთოდები 2.0 01/12/2017 - 26/12/2017 24 საათი სამშაბათი და პარასკევი 19:00 - 22:00 სთ
2 IT მენეჯმენტი არა IT მენეჯერებისთვის 04/12/2017 - 14/12/2017 12 საათი ორშაბათი და ოთხშაბათი 19:00 - 22:00 სთ
16 HR მენეჯერის სამუშაო მოტივაციისა და ჩართულობის სამართავად. მოდული 3 09/12/2017 - 23/12/2017 18 საათი შაბათი, 10:00 - 18:00 საათი
13 სემინარი "7 ნაბიჯი ეფექტურობისკენ" 22/12/2017 - 23/12/2017 12 საათი პარასკევი და შაბათი 10:00 - 17:00 სთ

იანვარი 2018

ნაკადი კურსი პერიოდი ხანგრძლივობა განრიგი
45 მართვის თანამედროვე მეთოდები 2.0 16/01/2018 - 08/02/2018 24 საათი სამშაბათი და ხუთშაბათი 19:00 - 22:00 სთ
4 პროექტის მართვა Scrum Agile მეთოდოლოგიით 22/01/2018 - 07/02/2018 18 საათი ორშაბათი და ოთხშაბათი 19:00 - 22:00 სთ

თებერვალი 2018

ნაკადი კურსი პერიოდი ხანგრძლივობა განრიგი
29 პროექტის მართვა 2.0 03/02/2018 - 17/03/2018 42 საათი შაბათი, 10:00 -18:00 სთ
2 ბიზნეს ანალიტიკა 12/02/2018 - 28/02/2018 18 საათი ორშაბათი და ხუთშაბთი 19:00 - 22:00 სთ
17 HR ოპერაციები, რეკრუტინგი, შერჩევა. მოდული 1 24/02/2018 - 10/03/2018 18 საათი შაბათი, 10:00 - 18:00 საათი
46 მართვის თანამედროვე მეთოდები 2.0 27/02/2018 - 22/03/2018 24 საათი სამშაბათი და ხუთშაბათი 19:00 - 22:00 სთ

მარტი 2018

ნაკადი კურსი პერიოდი ხანგრძლივობა განრიგი
3 PMP - საერთაშორისო სერტიფიკატი პროექტის მართვაში 03/03/2018 - 03/07/2018 35 საათი 5 სრული დღე, 10:00 - 18:00 სთ
5 პროექტის მართვა Scrum Agile მეთოდოლოგიით 05/03/2018 - 21/03/2018 18 საათი ორშაბათი და ოთხშაბათი 19:00 - 22:00 სთ
24 კომპლექსური გაყიდვები 2.0 06/03/2018 - 30/03/2018 24 საათი სამშაბათი და პარასკევი 19:00 - 22:00 სთ
12 ფინანსები მენეჯერებისთვის 17/03/2018 - 31/03/2018 18 საათი შაბათი, 10:00 -18:00 სთ
17 HR შეფასება, ანაზღაურება, განვითარება. მოდული 2 17/03/2018 - 31/03/2018 18 საათი შაბათი, 10:00 -18:00 საათი
3 ბიზნეს ანალიტიკა 26/03/2018 - 23/05/2018 18 საათი ორშაბათი და ხუთშაბთი 19:00 - 22:00 სთ

აპრილი 2018

ნაკადი კურსი პერიოდი ხანგრძლივობა განრიგი
3 ხარისხის მართვა 03/04/2018 - 19/04/2018 18 საათი სამშაბათი და ხუთშაბათი 19:00 - 22:00 სთ
47 მართვის თანამედროვე მეთოდები 2.0 10/04/2018 - 03/05/2018 24 საათი სამშაბათი და ხუთშაბათი 19:00 - 22:00 სთ
30 პროექტის მართვა 2.0 14/04/2018 - 26/05/2018 42 საათი შაბათი, 10:00 -18:00 სთ
17 HR მენეჯერის სამუშაო მოტივაციისა და ჩართულობის სამართავად. მოდული 3 14/04/2018 - 28/04/2018 18 საათი შაბათი, 10:00 - 18:00 საათი
6 პროექტის მართვა Scrum Agile მეთოდოლოგიით 16/04/2018 - 02/05/2018 18 საათი ორშაბათი და ოთხშაბათი 19:00 - 22:00 სთ