აპრილი 2018

ნაკადი კურსი პერიოდი ხანგრძლივობა განრიგი
17 ადამიანური რესურსის მართვა, მოდული 4: ტალანტების მართვა და კომპანიის ბრენდინგი 27-04-2018 - 09-05-2018 12 საათი ოთხშაბათი და პარასკევი 19:00 - 22:00 სთ

მაისი 2018

ნაკადი კურსი პერიოდი ხანგრძლივობა განრიგი
12 ფინანსები მენეჯერებისთვის 05-05-2018 - 19-05-2018 18 საათი შაბათი, 10:00 -18:00 სთ
18 ადამიანური რესურსის მართვის სრული კურსი 16-05-2018 - 25-07-2018 60 საათი ოთხშაბათი და პარასკევი 19:00 - 22:00 სთ
18 ადამიანური რესურსის მართვა, მოდული 1: HR ოპერაციები და ანალიტიკა 16-05-2018 - 25-05-2018 12 საათი ოთხშაბათი და პარასკევი 19:00 - 22:00 სთ
5 პროექტის მართვა Scrum Agile მეთოდოლოგიით 21-05-2018 - 06-06-2018 18 საათი ორშაბათი და ოთხშაბათი 19:00 - 22:00 სთ
48 მართვის თანამედროვე მეთოდები 3.0 22-05-2018 - 14-06-2018 24 საათი სამშაბათი და ხუთშაბათი 19:00 - 22:00 სთ
25 კომპლექსური გაყიდვები 2.0 28-05-2018 - 21-06-2018 24 საათი ორშაბათი და ოთხშაბათი 19:00 - 22:00 სთ
18 ადამიანური რესურსის მართვა, მოდული 2: რეკრუტინგი და შერჩევა 30-05-2018 - 15-06-2018 18 საათი ოთხშაბათი და პარასკევი 19:00 - 22:00 სთ

ივნისი 2018

ნაკადი კურსი პერიოდი ხანგრძლივობა განრიგი
15 სემინარი "7 ნაბიჯი ეფექტურობისკენ" 01-06-2018 - 02-06-2018 12 საათი პარასკევი და შაბათი, 10:00 -18:00 სთ
31 პროექტის მართვა 2.0 09-06-2018 - 28-07-2018 48 საათი შაბათი, 10:00 - 18:00 სთ
4 ბიზნეს ანალიტიკა 18-06-2018 - 09-07-2018 21 საათი ორშაბათი და ოთხშაბათი 19:00 - 22:00 სთ
18 ადამიანური რესურსის მართვა, მოდული 3: HR შეფასების სისტემები და შედეგების მართვა 22-06-2018 - 11-07-2018 18 საათი ოთხშაბათი და პარასკევი 19:00 - 22:00 სთ
4 ხარისხის მართვა 26-06-2018 - 12-07-2018 18 საათი სამშაბათი და ხუთშაბათი 19:00 - 22:00 სთ
13 ფინანსები მენეჯერებისთვის 30-06-2018 - 14-07-2017 18 საათი შაბათი, 10:00 -18:00 სთ

ივლისი 2018

ნაკადი კურსი პერიოდი ხანგრძლივობა განრიგი
49 მართვის თანამედროვე მეთოდები 3.0 03-07-2018 - 26-07-2018 24 საათი სამშაბათი და ხუთშაბათი 19:00 - 22:00 სთ
6 პროექტის მართვა Scrum Agile მეთოდოლოგიით 09-07-2018 - 25-07-2018 18 საათი ორშაბათი და ოთხშაბათი 19:00 - 22:00 სთ
18 ადამიანური რესურსის მართვა, მოდული 4: ტალანტების მართვა და კომპანიის ბრენდინგი 13-07-2018 - 25-07-2018 12 საათი ოთხშაბათი და პარასკევი 19:00 - 22:00 სთ