დეკემბერი 2018

ნაკადი კურსი პერიოდი ხანგრძლივობა განრიგი
16 სემინარი "7 ნაბიჯი ეფექტურობისკენ" 14-12-2018 - 15-12-2018 12 საათი პარასკევი და შაბათი, 10:00 -18:00 სთ

იანვარი 2019

ნაკადი კურსი პერიოდი ხანგრძლივობა განრიგი
52 მართვის თანამედროვე მეთოდები 3.0 22-01-2019 - 14-02-2019 24 საათი სამშაბათი და ხუთშაბათი 19:00 - 22:00 სთ
34 პროექტის მართვა 2.0 26-01-2019 - 16-03-2019 48 საათი შაბათი, 10:00 -18:00 სთ
7 ბიზნეს ანალიტიკა 30-01-2019 - 20-02-2019 21 საათი ორშაბათი და ოთხშაბათი 19:00 - 22:00 სთ

თებერვალი 2019

ნაკადი კურსი პერიოდი ხანგრძლივობა განრიგი
15 ფინანსები მენეჯერებისთვის 09-02-2019 - 23-02-2019 18 საათი შაბათი, 10:00 - 18:00 საათი
20 ადამიანური რესურსის მართვის სრული კურსი 11-02-2019 - 29-04-2019 60 საათი ორშაბათი და ოთხშაბათი 19:00 - 22:00 სთ
20 ადამიანური რესურსის მართვა, მოდული 1: HR ოპერაციები და ანალიტიკა 11-02-2019 - 20-12-2018 12 საათი ორშაბათი და ოთხშაბათი 19:00 - 22:00 სთ
20 ადამიანური რესურსის მართვა, მოდული 2: რეკრუტინგი და შერჩევა 27-02-2019 - 18-03-2019 18 საათი ორშაბათი და ოთხშაბათი 19:00 - 22:00 სთ

მარტი 2019

ნაკადი კურსი პერიოდი ხანგრძლივობა განრიგი
4 PMP - საერთაშორისო სერტიფიკატი პროექტის მართვაში 07-03-2019 - 11-03-2019 35 საათი 5 სრული დღე, 10:00 - 18:00 სთ
8 ბიზნეს ანალიტიკა 13-03-2019 - 03-04-2019 21 საათი ორშაბათი და ოთხშაბათი 19:00 - 22:00 სთ
20 ადამიანური რესურსის მართვა, მოდული 3: HR შეფასების სისტემები და შედეგების მართვა 25-03-2019 - 10-04-2019 18 საათი ორშაბათი და ოთხშაბათი 19:00 - 22:00 სთ

აპრილი 2019

ნაკადი კურსი პერიოდი ხანგრძლივობა განრიგი
20 ადამიანური რესურსის მართვა, მოდული 4: ტალანტების მართვა და კომპანიის ბრენდინგი 17-04-2019 - 29-04-2019 12 საათი ორშაბათი და ოთხშაბათი 19:00 - 22:00 სთ