სექტემბერი 2018

ნაკადი კურსი პერიოდი ხანგრძლივობა განრიგი
32 პროექტის მართვა 2.0 15-09-2018 - 01-11-2018 48 საათი შაბათი, 10:00 - 18:00 სთ
50 მართვის თანამედროვე მეთოდები 3.0 18-09-2018 - 11-10-2018 24 საათი სამშაბათი და ხუთშაბათი 19:00 - 22:00 სთ
5 ბიზნეს ანალიტიკა 24-09-2018 - 15-10-2018 21 საათი ორშაბათი და ოთხშაბათი 19:00 - 22:00 სთ
16 სემინარი "7 ნაბიჯი ეფექტურობისკენ" 28-09-2018 - 29-09-2018 12 საათი პარასკევი და შაბათი, 10:00 -18:00 სთ

ოქტომბერი 2018

ნაკადი კურსი პერიოდი ხანგრძლივობა განრიგი
26 კომპლექსური გაყიდვები 2.0 01-10-2018 - 24-10-2018 24 საათი ორშაბათი და ოთხშაბათი 19:00 - 22:00 სთ
13 ფინანსები მენეჯერებისთვის 06-10-2018 - 20-10-2018 18 საათი შაბათი, 10:00 - 18:00 სთ
19 ადამიანური რესურსის მართვის სრული კურსი 10-10-2018 - 21-12-2018 60 საათი ოთხშაბათი და პარასკევი 19:00 - 22:00 სთ
19 ადამიანური რესურსის მართვა, მოდული 1: HR ოპერაციები და ანალიტიკა 10-10-2018 - 19-10-2018 12 საათი ოთხშაბათი და პარასკევი 19:00 - 22:00 სთ
4 ხარისხის მართვა 16-10-2018 - 01-11-2018 18 საათი სამშაბათი და ხუთშაბათი 19:00 - 22:00 სთ
6 პროექტის მართვა Scrum Agile მეთოდოლოგიით 22-10-2018 - 07-11-2018 18 საათი ორშაბათი და ოთხშაბათი 19:00 - 22:00 სთ
19 ადამიანური რესურსის მართვა, მოდული 2: რეკრუტინგი და შერჩევა 24-10-2018 - 09-11-2018 18 საათი ოთხშაბათი და პარასკევი 19:00 - 22:00 სთ

ნოემბერი 2018

ნაკადი კურსი პერიოდი ხანგრძლივობა განრიგი
17 სემინარი "7 ნაბიჯი ეფექტურობისკენ" 02-11-2018 - 02-12-2018 12 საათი პარასკევი და შაბათი, 10:00 -18:00 სთ
33 პროექტის მართვა 2.0 10-11-2018 - 29-12-2018 48 საათი შაბათი, 10:00 - 18:00 სთ
6 ბიზნეს ანალიტიკა 12-11-2018 - 12-03-2018 21 საათი ორშაბათი და ოთხშაბათი 19:00 - 22:00 სთ
19 ადამიანური რესურსის მართვა, მოდული 3: HR შეფასების სისტემები და შედეგების მართვა 16-11-2018 - 07-12-2018 18 საათი ოთხშაბათი და პარასკევი 19:00 - 22:00 სთ
14 ფინანსები მენეჯერებისთვის 24-11-2018 - 12-08-2018 18 საათი შაბათი, 10:00 - 18:00 სთ
27 კომპლექსური გაყიდვები 2.0 28-11-2018 - 24-12-2018 24 საათი ორშაბათი და ოთხშაბათი 19:00 - 22:00 სთ

დეკემბერი 2018

ნაკადი კურსი პერიოდი ხანგრძლივობა განრიგი
19 ადამიანური რესურსის მართვა, მოდული 4: ტალანტების მართვა და კომპანიის ბრენდინგი 12-12-2018 - 21-12-2018 12 საათი ოთხშაბათი და პარასკევი 19:00 - 22:00 სთ