ივნისი 2018

ნაკადი კურსი პერიოდი ხანგრძლივობა განრიგი
18 ადამიანური რესურსის მართვა, მოდული 3: HR შეფასების სისტემები და შედეგების მართვა 22-06-2018 - 11-07-2018 18 საათი ოთხშაბათი და პარასკევი 19:00 - 22:00 სთ
13 ფინანსები მენეჯერებისთვის 30-06-2018 - 14-07-2017 18 საათი შაბათი, 10:00 -18:00 სთ

ივლისი 2018

ნაკადი კურსი პერიოდი ხანგრძლივობა განრიგი
4 ხარისხის მართვა 02-07-2018 - 19-07-2018 18 საათი ორშაბათი და ხუთშაბათი 19:00 - 22:00 სთ
49 მართვის თანამედროვე მეთოდები 3.0 03-07-2018 - 26-07-2018 24 საათი სამშაბათი და ხუთშაბათი 19:00 - 22:00 სთ
5 პროექტის მართვა Scrum Agile მეთოდოლოგიით 09-07-2018 - 25-07-2018 18 საათი ორშაბათი და ოთხშაბათი 19:00 - 22:00 სთ
1 “როგორ გადავიდეთ ISO 9001:2008-დან ISO 9001:2015-ზე და გავიაროთ აუდიტი წარმატებით” 11-07-2018 - 18-07-2018 9 საათი ოთხშაბათი, პარასკევი, ოთხშაბათი
18 ადამიანური რესურსის მართვა, მოდული 4: ტალანტების მართვა და კომპანიის ბრენდინგი 13-07-2018 - 25-07-2018 12 საათი ოთხშაბათი და პარასკევი 19:00 - 22:00 სთ

სექტემბერი 2018

ნაკადი კურსი პერიოდი ხანგრძლივობა განრიგი
32 პროექტის მართვა 2.0 15-09-2018 - 01-11-2018 48 საათი შაბათი, 10:00 - 18:00 სთ
50 მართვის თანამედროვე მეთოდები 3.0 18-09-2018 - 11-10-2018 24 საათი სამშაბათი და ხუთშაბათი 19:00 - 22:00 სთ
5 ბიზნეს ანალიტიკა 24-09-2018 - 15-10-2018 21 საათი ორშაბათი და ოთხშაბათი 19:00 - 22:00 სთ
16 სემინარი "7 ნაბიჯი ეფექტურობისკენ" 28-09-2018 - 29-09-2018 12 საათი პარასკევი და შაბათი, 10:00 -18:00 სთ

ოქტომბერი 2018

ნაკადი კურსი პერიოდი ხანგრძლივობა განრიგი
26 კომპლექსური გაყიდვები 2.0 01-10-2018 - 24-10-2018 24 საათი ორშაბათი და ოთხშაბათი 19:00 - 22:00 სთ
14 ფინანსები მენეჯერებისთვის 06-10-2018 - 20-10-2018 18 საათი შაბათი, 10:00 - 18:00 სთ
19 ადამიანური რესურსის მართვის სრული კურსი 10-10-2018 - 21-12-2018 60 საათი ოთხშაბათი და პარასკევი 19:00 - 22:00 სთ
19 ადამიანური რესურსის მართვა, მოდული 1: HR ოპერაციები და ანალიტიკა 10-10-2018 - 19-10-2018 12 საათი ოთხშაბათი და პარასკევი 19:00 - 22:00 სთ
6 პროექტის მართვა Scrum Agile მეთოდოლოგიით 22-10-2018 - 07-11-2018 18 საათი ორშაბათი და ოთხშაბათი 19:00 - 22:00 სთ
19 ადამიანური რესურსის მართვა, მოდული 2: რეკრუტინგი და შერჩევა 24-10-2018 - 09-11-2018 18 საათი ოთხშაბათი და პარასკევი 19:00 - 22:00 სთ

ნოემბერი 2018

ნაკადი კურსი პერიოდი ხანგრძლივობა განრიგი
19 ადამიანური რესურსის მართვა, მოდული 3: HR შეფასების სისტემები და შედეგების მართვა 16-11-2018 - 12-07-2018 18 საათი ოთხშაბათი და პარასკევი 19:00 - 22:00 სთ

დეკემბერი 2018

ნაკადი კურსი პერიოდი ხანგრძლივობა განრიგი
19 ადამიანური რესურსის მართვა, მოდული 4: ტალანტების მართვა და კომპანიის ბრენდინგი 12-12-2018 - 21-12-2018 12 საათი ოთხშაბათი და პარასკევი 19:00 - 22:00 სთ