ბიზნეს კომუნიკაცია გაყიდვებში

ტრენინგები ბიზნეს კომუნიკაცია გაყიდვებში

ვისთვისაა კურსი

კურსი განკუთვნილია გაყიდვებში ჩართული მენეჯერებისთვის, რომლებსაც ყოველდღიურად უწევთ კლიენტებთან ურთიერთობა და მათთან მოლაპარაკებების წარმოება. 

გაყიდვების პროცესში  ხშირად ხელს გვიშლის მომხმარებელთან კომუნიკაციის დროს წარმოქმნილი ბარიერები. სწორედ გამყიდველსა და მომხმარებელს შორის ინფორმაციის გაცვლის პროცესში  ეტაპობრივად ხდება ურთიერთობის დახვეწა და ნდობის ჩამოყალიბება, რომელიც მომავალში მათ შორის მყარ და გრძელვადიან ურთიერთობაში ფორმირდება.

ტრენინგის „ბიზნეს კომუნიკაცია გაყიდვებში“ მიზანია მონაწილეებს დაეხმაროს  გააანალიზონ და გადაჭრან ის სირთულეები, რაც კლიენტებთან ყოველდღიურ ურთიერთობაში ხვდებათ.

ტრენინგი საშუალებას მისცემს მონაწილეებს გაიღრმავონ ცოდნა ამ მიმართულებით, დაეუფლონ დამარწმუნებელი კომუნიკაციის ტექნიკას, რათა  შეძლონ გაყიდვებისა და ბიზნეს მოლაპარაკებების პროცესში კლიენტებთან ყოველდღიურად სიტუაციის კონტროლი და წარმატებული შედეგების მიღწევა.

 

ყველა მონაწილე მიიღებს შესაბამის სერტიფიკატს. 

ვიდეო ანონსი

კლიენტების ფსიქოტიპები:

 • სხვადასხვა ტიპის კლიენტი
 • კლიენტების დაპრიორიტეტების ძირითადი პრინციპები და კრიტერიუმები
 • მათი ქცევა
 • საჭიროებების გამოკვლევის ნაბიჯები
 • მათთან მუშაობის გზები
 • ინტეგრირებული მოლაპარაკება
 • მოლაპარაკების ძირითადი პრინციპები

 

ეფექტური კომუნიკაცია

 • კომუნიკაციის კომპონენტები
 • კომუნიკაციის ეტაპები და მნიშვნელობა
 • ძირითადი პრინციპები
 • დარწმუნების ტექნიკები
 • გავრცელებული შეცდომები
 • სწორი კომუნიკაცია
 • რთული შემთხვევები

კურსს უძღვება

სოფია გოლეთიანი

ტრენერი

ადამიანმა, რომელმაც მთები გადადგა, პატარა ქვების გადატანით დაიწყო.