ვისთვისაა კურსი

კურსი განკუთვნილია კომპანიებში მომუშავე თანამშრომლებისთვის, რომლებიც ავითარებენ პროდუქტებს და გადიან გზას პროდუქტის იდეიდან მის დანერგვამდე. ასევე თანამშრომლებისთვის რომლებიც მონაწილეობას იღებენ პროდუქტის შექმნის რომელიმე ფაზაში ან მათ შეეხებათ დანერგილი ცვლილება. 


კურსის საფასური:

960 ლარი

კურსიდან განსაკუთრებულ სარგებელს მიიღებენ: ბიზნეს ანალიტიკოსები, პროექტის მენეჯერები,პროდუქტის მენეჯერები, ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერები, რისკების მენეჯერები, პროცედურებზე და ბიზნეს პროცესებზე პასუხისმგებელი პირები, აიტი განყოფილების უფროსები.

კურსის საფასური:

960 ლარი

ბიზნეს ქეისი - პროდუქტის მომგებიანობა

 • ბიზნეს ქეისის არსი
 • პროდუქტის / სერვისის მომგებიანობის დათვლა და ანალიზი
 • პროდუქტის სხვა სარგებლის (მაგალითად: რეპუტაცია, პროცესების ოპტიმიზაცია, რისკების შემცირება და სხვა) ანალიზი
 • რისკების და შეზღუდვების ანალიზი
 • გადაწყვეტილების მიღება - რამდენის დახარჯვა ღირს პროდუქტის განვითარებისთვის? Cost of conformance / cost of non-conformance
 • პროდუქტის განვითარების გეგმა - Product roadmap

 

ამოცანის ჩამოყალიბება, ფუნქციური და ტექნიკური დავალება

 • პროდუქტის პირველადი აღწერილობა
 • მონაწილე მხარეების იდენტიფიკაცია
 • მოთხოვნების (ბიზნეს მოთხოვნები, მომხმარებლის მოთხოვნები, ტექნიკური მოთხოვნები, ახალ სისტემაზე გადასვლის მოთხოვნები, ხარისხის მოთხოვნები, მოთხოვნები პროექტის მსვლელობის მიმართ, სხვადასხვა შეზღუდვები და სხვ.) შეგროვება და გათვალისწინება
 • ბიზნეს პროცესის აწყობა
 • UML დიაგრამების აწყობა
 • ალგორითმის აგება
 • ფუნქციური და ტექნიკური დავალების ჩამოყალიბება
 • ამოცანის გადაცემა შესრულებისთვის
 • ბიზნესანალიტიკოსის მონაწილეობა სატენდერო დოკუმენტაციის შექმნაში (RFI,RFP)

შესრულება

 • ხარისხის კონტროლი
 • ხარისხის უზრუნველყოფა: ტესტირების გეგმის შედგენა; ტესტირების ქეისების, ტესტირების სცენარების მომზადება; “ჩეკლისტების” გამოყენება
 • მოთხოვნების და ამოცანის ცვლილების მართვა

 

პროდუქტის ჩაშვება ექსპლუატაციაში

 • პროცედურების მომზადება, ტრენინგების ჩატარება
 • ტექნიკური ცვლილებების და დანერგვის მართვა
 • პროდუქტის საპილოტო გაშვება და მონიტორინგი
 • ხარვეზების გასწორება
 • ტექნიკური მხარდაჭერის დაგეგვმა
 • პროდუქტის საბოლოო გაშვება

კურსს უძღვება

ვანო ნადირაძე

პარტნიორი და ტრენერი

როცა ადამიანი კითხვის დასმას შეწყვეტს, მან განვითარებაზე უარი თქვა.

მარიკა კლდიაშვილი

სტარტაპ პროექტების დირექტორი და ტრენერი

იმ მასშტაბური პრობლემების გადაჭრა, რომლებიც ჩვენს წინაშე დგას, შეუძლებელია იმავე დონის აზროვნებით, რამაც ეს პრობლემები გამოიწვია.

განრიგი
ნაკადი პერიოდი ხანგრძლივობა განრიგი
1 2017-10-26 - 2017-11-13 18 საათი ორშ. და ხუთშ. 19:00 - 22:00 სთ.