ვისთვისაა კურსი

ვორქშოფი განკუთვნილია კომპანიებში მომუშავე თანამშრომლებისთვის, რომლებიც მონაწილეობას იღებენ პროდუქტის შექმნის რომელიმე ფაზაში ან მათ შეეხებათ დანერგილი ცვლილება.  ასევე, კურსი საინტერესო იქნება კომპანიების ხელმძღვანელებისთვის, რომლებიც უპირატესობას ანიჭებენ გუნდურ მუშაობას და ხელს უწყობენ სიახლეების დანერგვას (ეს შესაძლებელია იყოს ახალი პროდუქტები, პროცესები, მარკეტინგული აქტივობები, სხვა ინოვაციური მიდგომები).
კურსიდან განსაკუთრებულ სარგებელს მიიღებენ: მცირე და საშუალო ზომის კომპანიების ხელმძღვანელები, სტარტაპერები, პროექტის მენეჯერები, პროდუქტის განვითარების მენეჯერები, მარკეტინგის სპეციალისტები, ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერები, რისკების მენეჯერები, პროცედურებზე და ბიზნეს პროცესებზე პასუხისმგებელი პირები, აიტი განყოფილების უფროსები. 

კურსის საფასური:

360 ლარი

ნაკადი (ები):

მიმოხილვა

ცნობილია, რომ პროექტის მართვის პროცესი დამოკიდებულია როგორც მის შიგნით, ისე მის გარეთ მოქმედ ფაქტორებზე და გარემოზე. თანამედროვე ბიზნეს გარემოს ახასიათებს ხშირი ცვლილებები და განუსაზღვრელობის მაღალი დონე (ხშირად, პროექტის დასაწყისში ძალიან ბუნდოვანია ახალი პროდუქტის ან მომსახურების ჩარჩო). ბუნებრივია, ასეთი გარემოს პირობებში აუცილებელია  პროექტების მართვის ახალი მიდგომების შემუშავება, რომელიც ხელს შეუწყობდა საპროექტო გუნდს ცვლილებებზე სწრაფ ადაპტაციის პროცესში.
 
კურსის ფარგლებში განხილული იქნება მოქნილი პროექტების მართვის მიდგომები და მეთოდოლოგიები, რომელიც უკვე აპრობირებულია საქართველოში და გამოიყენება ამ მიზნით. ვორქშოფის ფარგლებში განხილული იქნება როგორც Agile ფილოსოფია, ასევე ორი მთავარი მეთოდი Scrum და Kanban.
გავარჩევთ როგორც თეორიული მასალას, ასევე პრაქტიკულ მაგალითებსა და სავარჯიშოებს, რაც შესაძლებლობას მისცემს მსმენელებს კურსის დასრულებისთანავე საკუთარ, ყოველდღიურ საქმიანობაში გადაიტანონ მიღებული ცოდნა.
 

ვორქშოფი ტარდება პროგრამა ZOOM-ის დახმარებით.

შეკითხვების შემთხვევაში, დაგვიკავშირდით: 


ვანო ნადირაძე: 593 302818, vano@nadiradze.biz

კურსის საფასური:

360 ლარი

ნაკად(ებ)ი:

ხანგრძლივობა:

9 საათი

შინაარსი

  • რა არის ეჯაილობა? მოკლე ისტორია, Agile პროგრამირების მანიფესტი
  • Agile ქოლგის ქვეშ არსებული მეთოდოლოგიების მოკლე მიმოხილვა, მათ შორის საქართველოში დანერგილი პრაქტიკები
  • რა არის Scrum ? ტერმინოლოგია, ისტორია, მეთოდოლოგია
  • Scrum გუნდის მნიშვნელობა და მოსამსახურე ლიდერის კონცეფცია
  • Scrum Agile არტეფაქტები და ღონისძიებები
  • ამოცანის დასმა და შესრულება Scrum ფილოსოფიით
  • რა არის Kanban? მოკლე ისტორია, როდის გამოიყენება, მთავარი პრინციპები
  • Agile განვითარებასთან დაკავშირებული სტატისტიკა, ტენდენციები და პროგნოზები
  • შეჯამება

კურსის საფასური:

360 ლარი

ნაკად(ებ)ი:

ხანგრძლივობა:

9 საათი

ტრენერები

კურსს უძღვება

მარიკა კლდიაშვილი

ტრენერი

იმ მასშტაბური პრობლემების გადაჭრა, რომლებიც ჩვენს წინაშე დგას, შეუძლებელია იმავე დონის აზროვნებით, რამაც ეს პრობლემები გამოიწვია.

კურსის საფასური:

360 ლარი

ნაკად(ებ)ი:

ხანგრძლივობა:

9 საათი

განრიგი და ფორმატი

სამი ცალი 3 საათიანი შეხვედრა.

6 ნოემბერი (პარასკევი), 10 ნოემბერი (სამშაბათი) და 13 ნოემბერი (პარასკევი). 19:00 - 22:00 შუალედში

განრიგი
ნაკადი პერიოდი ხანგრძლივობა განრიგი

კურსის საფასური:

360 ლარი

ნაკად(ებ)ი:

ხანგრძლივობა:

9 საათი