360 გრადუსიანი შეფასების დანერგვა ორგანიზაციებში

ტრენინგები 360 გრადუსიანი შეფასების დანერგვა ორგანიზაციებში

ვისთვისაა კურსი

კურსი განკუთვნილია მენეჯერებისთვის და ადამიანური რესურსის მართვის სფეროში დასაქმებული პირებისთვის

კურსის საფასური:

650 ლარი

ნაკადი (ები):

მიმოხილვა

360 გრადუსიანი შეფასება ტალანტების მართვისა და ლიდერების განვითარების სისტემაა. შეფასების ამ მოდელის მიხედვით, ორგანიზაციის წევრები იღებენ  უკუკავშირს კოლეგებისგან, კლიენტებისა და მენეჯერებისგან, თუ რა უნარები სჭირდებათ  კომპანიაში გრძელვადიანი წარმატებისთვის, რა არის ის კომპეტენციები, რასაც სჭირდება  გაუმჯობესება, შეესაბამება თუ არა თანამშრომლის ქცევა კომპანიის ღირებულებებს და სხვ.

360 გრადუსიანი შეფასების სისტემა, შეიძლება ითქვას, რომ ერთადერთი სისტემაა, რომელიც აღიარებულია კორპორაციების მიერ თანამშრომლების მუდმივი განვითარებისა და მზარდი შედეგების მისაღწევად.

ტრენინგი “360 გრადუსიანი შეფასება ორგანიზაციაში” დაეხმარება მენეჯერებს, ლიდერებსა და HR მენეჯერებს  მიიღონ ცოდნა, თუ რა ეტაპებისაგან შედგება დანერგვის პროცესი, რა სამუშაოების შესრულება მოუწევთ სისტემის წარმატებით დანერგვისა და ამ  სისტემით მუშაობის პროცესში.

SOLO და STATUS მომხმარებლებისთვის მოქმედებს სპეციალური ფასი (დამატებითი ინფორმაციისთვის მიჰყევით ლინკებს ან დაგვიკავშირდით)

კურსის საფასური:

650 ლარი

ნაკად(ებ)ი:

ხანგრძლივობა:

12 საათი

ვიდეო ანონსი

შინაარსი

I ნაწილი

- შეფასების სისტემის მიმოხილვა - საჭიროება, შედეგები და პასუხისმგებელი პირების როლები

შეფასების მეთოდების განხილვა

შეფასების სისტემა და ორგანიზაციის სპეციფიკის შესაბამისობა

ქეისი

 

II ნაწილი

360 გრადუსიანი შეფასების სისტემის მიმოხილვა

360 გრადუსიანი შეფასების სისტემის ეტაპების განხილვა: მიზნისა და შედეგების განსაზღვრა, სამუშაო პროცესის დაგეგმვა, კომპეტენციების მოდელის შექმნა, შეფასების სტანდარტის შექმნა, უკუკავშირის პროცესის დიზაინი, შეფასების შედეგების ანალიზი, შედეგების შემდგომი ქმედებები/გადაწყვეტილებები

ქეისი

 

III ნაწილი

360 გრადუსიანი შეფასების მიზანი და შედეგების განხილვა

შეფასების სისტემისთვის საჭირო სამუშოები

კომპეტენციების მოდელების განხილვა

უკუკავშირის პროცესისთვის საჭირო სამუშაოები

პროცესის ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებები

ქეისი

 

IV ნაწილი

შეფასების უკუკავშირის პროცესის განხილვა - წესები, პროცესი და შედეგები

შეფასების შედეგების დამუშავება, ე.წ “რეპორტი” შეფასების შედეგებზე, ანალიზი და გადაწყვეტილებები

შეფასების სისტემისთვის საჭირო დოკუმენტაციის მართვა

ქეისი

კურსის საფასური:

650 ლარი

ნაკად(ებ)ი:

ხანგრძლივობა:

12 საათი

ვიდეო ანონსი

ტრენერები

კურსს უძღვება

მედეა ტაბატაძე

ტრენერი

ადამიანის განათლების მხოლოდ ორი მეთოდი არსებობს - წიგნების წაკითხვა და ჭკვიან ხალხთან ურთიერთობა.

კურსის საფასური:

650 ლარი

ნაკად(ებ)ი:

ხანგრძლივობა:

12 საათი

ვიდეო ანონსი

განრიგი და ფორმატი

კურსის საფასური:

650 ლარი

ნაკად(ებ)ი:

ხანგრძლივობა:

12 საათი

ვიდეო ანონსი