10 ივლ, 2017
7 STEP11 - "7 ნაბიჯი ეფექტურობისკენ"

დავასრულეთ სემინარი "7 ნაბიჯი ეფექტურობისკენ" მე-11 ნაკადი, ქეთი ტყავაძესთან ერთან. დიდი მადლობა მონაწილეებს.