ვისთვისაა კურსი

კურსი განკუთვნილია მოქმედი მენეჯერებისთვის, ვისაც სჭირდება დროის უფრო ეფექტიანი განკარგვა და პროფესიული სტრესის დონის შემცირება.

მიმოხილვა

სულ უფრო მეტი პროფესიონალი მენეჯერი უჩივის დროის ნაკლებობას და ამით გამოწვეულ სამუშაო სტრესს.

დროის მართვის ტრეინინგის მიზანია “უსტრესო პროდუქტიულობის” პრინციპებისა და ტექნიკის სწავლება მონაწილეებისთვის. ასევე, მათში დროის მართვის ჩვევების დანერგვა და გამყარება.

კურსი აგებულია Getting Things Done (GTD) მეთოდოლოგიაზე, რომელიც დღეისათვის დე-ფაქტო სტანდარტს წარმოადგენს.

რას მივიღებ კურსის გავლით

კურსის გავლის შემდეგ მსმენელებს შეეძლებათ შეიმუშაონ დროის მართვის ინდივიდუალური სისტემა და შეცვალონ მუშაობის ყოველდღიური სტილი. ახალ სისტემაზე გადასვლის პროცესს ტრეინინგის დასრულებიდან დაახლოებით ორი კვირა დასჭირდება. ყველა, ვინც დაიწყებს დროის მართვის სისტემის გამოყენებას, გარანტირებულად მიიღებს დღეში დამატებითი 1-2 საათის გამოთავისუფლების ეფექტს ნაკლები სტრესის პირობებში.

 

ყველა მონაწილე მიიღებს შესაბამის სერტიფიკატს. 

შინაარსი

პრობლემის გააზრება

 • რატომ არ გვყოფნის დრო?
 • რისთვის გვჭირდება დამატებითი დრო?
 • როგორია ჩვენი სტრესის დონე?
 • რამდენად ეფექტიანად ვიყენებთ დროს?

ტერმინოლოგია და პრინციპები

 • დროის მართვა
 • ვალდებულებების მართვა
 • ამოცანა და პროექტი
 • კონტექსტები და დელეგატები
 • ინსტრუმენტები

დროის მართვის მეთოდოლოგია

 • “რაღაცეების” კალათა და მისი შევსება
 • “რაღაცის” დამუშავება და გარდაქმნა ამოცანად/პროექტად
 • პროექტის შემდეგი ნაბიჯების დამუშავება
 • კონტექსტებად განაწილება
 • ამოცანების შესრულება

სისტემის კომპონენტები

 • “კალათა” ამოცანების სია
 • პროექტების სია
 • კალენდარი
 • პროგრამული და ქაღალდის ტექნოლოგიების გამოყენება

პერიოდული სამუშაოები

 • მიმდინარე
 • ყოველდღიური
 • ყოველკვირეული
 • ყოველთვიური

სავარჯიშოები

ტრენერები

კურსს უძღვება

ქეთი ტყავაძე

პარტნიორი, თავმჯდომარე და ტრენერი

ნამდვილი ცხოვრება იწყება იქ, სადაც მთავრდება შენი კომფორტის ზონა.

განრიგი და ფორმატი