ვისთვისაა კურსი

კურსი განკუთვნილია მენეჯერებისთვის და პროფესიონალებისთვის, ვისაც სჭირდება დროის უფრო ეფექტიანი განკარგვა და სამსახურში სტრესის დონის შემცირება.

მიმოხილვა

სულ უფრო მეტი პროფესიონალი მენეჯერი უჩივის დროის ნაკლებობას და ამით გამოწვეულ სამუშაო სტრესს.

დროის მართვის ტრენინგის მიზანია “უსტრესო პროდუქტიულობის” პრინციპებისა და ტექნიკის სწავლება მონაწილეებისთვის. ასევე, მათში დროის მართვის ჩვევების დანერგვა და გამყარება.

კურსი აგებულია მოწინავე საერთაშორისო მეთოდოლოგიებზე დაყრდნობით და გათვალისწინებულია ქართული სპეციფიკა.

რას მივიღებ კურსის გავლით

კურსის გავლის შემდეგ მსმენელებს შეეძლებათ შეიმუშაონ დროის მართვის ინდივიდუალური სისტემა და შეცვალონ მუშაობის ყოველდღიური სტილი. ყველა, ვინც დაიწყებს დროის მართვის სისტემის გამოყენებას, გარანტირებულად მიიღებს დღეში დამატებითი 1-2 საათის გამოთავისუფლების ეფექტს ნაკლები სტრესის პირობებში.

 

შეკითხვების შემთხვევაში გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ: 
ქეთი ტყავაძე 555 597795, keti@macademy.ge

ხანგრძლივობა:

1 დღე

ვიდეო ანონსი

შინაარსი

შესავალი, განვითარება:

 • ტრენინგის გახსნა, საორგანიზაციო საკითხები
 • ტრენინგის მიზანი
 • მონაწილეების მოლოდინების და გამოწვევების გამოკითხვა
 • რატომ გვჭირდება დროის მართვა
 • სამოქმედო გეგმის საჭიროება და მნიშვნელობა
 • გადასადგმელი ნაბიჯების დაგეგმვა

ხელის შემშლელი ფაქტორების იდენტიფიკაცია

 • სტრესის წყაროები
 • უდისციპლინობა
 • გეგმის არ არსებობა
 • ინფორმაციით გადატვირთულობა
 • რა გვიშლის ხელს დროის მართვაში
 • გადასადგმელი ნაბიჯების დაგეგმვა

GTD მეთოდოლოგია

 • გონების თავისებურებები
 • “Flow” ანუ დინება
 • გეგმა - რა შეუძლია გეგმას
 • “მულტიტასკინგთან” გამკლავება
 • პრაქტიკული სავარჯიშო
 • გადასადგმელი ნაბიჯების დაგეგმვა

ოპერატიული ინსტრუმენტები

 • დაპრიორიტეტება
 • “მიირთვით გომბეშო”
 • “ჩეკლისტების” გამოყენება
 • შაბლონების შექმნა და გამოყენება
 • ელ. ფოსტა
 • სატელეფონო ზარების მართვა
 • შეხვედრების მართვა
 • გადასადგმელი ნაბიჯების დაგეგმვა

ტექნოლოგიური ინსტრუმენტები

 • კალენდრის გამოყენება
 • აპლიკაციების გამოყენება
 • გადასადგმელი ნაბიჯების დაგეგმვა

ტრენინგის შეჯამება:

 • ცვლილებების განხილვა
 • როგორ ჩამოვიყალიბოთ ჩვეულება

ხანგრძლივობა:

1 დღე

ვიდეო ანონსი

ტრენერები

ხანგრძლივობა:

1 დღე

ვიდეო ანონსი

განრიგი და ფორმატი

ხანგრძლივობა:

1 დღე

ვიდეო ანონსი