მაისი 2019

ნაკადი კურსი პერიოდი ხანგრძლივობა განრიგი
21 ადამიანური რესურსის მართვა, მოდული 2: რეკრუტინგი და შერჩევა 27-05-2019 - 12-06-2019 18 საათი ორშაბათი და ოთხშაბათი 19:00 - 22:00 სთ

ივნისი 2019

ნაკადი კურსი პერიოდი ხანგრძლივობა განრიგი
36 პროექტის მართვა 2.0 01-06-2019 - 20-07-2019 48 საათი შაბათი, 10:00 -18:00 სთ
17 ფინანსები მენეჯერებისთვის 01-06-2019 - 15-06-2019 18 საათი შაბათი, 10:00 -18:00 სთ
7 პროექტის მართვა Scrum Agile მეთოდოლოგიით 06-06-2019 - 25-06-2019 18 საათი სამშაბათი და ხუთშაბათი 19:00 - 22:00 სთ
21 ადამიანური რესურსის მართვა, მოდული 3: HR შეფასების სისტემები და შედეგების მართვა 17-06-2019 - 03-07-2019 18 საათი ორშაბათი და ოთხშაბათი 19:00 - 22:00 სთ
55 მართვის თანამედროვე მეთოდები 3.0 18-06-2019 - 16-07-2019 24 საათი სამშაბათი და ხუთშაბათი 19:00 - 22:00 სთ
8 ბიზნეს ანალიტიკა 19-06-2019 - 10-07-2019 21 საათი ორშაბათი და ოთხშაბათი 19:00 - 22:00 სთ
19 ნაბიჯები პიროვნული და კარიერული წარმატებისთვის 21-06-2019 - 22-06-2019 12 საათი პარასკევი და შაბათი, 10:00 -17:00 სთ
5 ხარისხის მართვა 25-06-2019 - 11-07-2019 18 საათი სამშაბათი და ხუთშაბათი 19:00 - 22:00 სთ

ივლისი 2019

ნაკადი კურსი პერიოდი ხანგრძლივობა განრიგი
21 ადამიანური რესურსის მართვა, მოდული 4: ტალანტების მართვა და კომპანიის ბრენდინგი 08-07-2019 - 17-07-2019 12 საათი ორშაბათი და ოთხშაბათი 19:00 - 22:00 სთ
8 ტრენერების ტრენინგი 19-07-2019 - 20-07-2019 ორი სრული დღე პარასკევი და შაბათი, 10:00 -17:30 სთ