მარტი 2021

ნაკადი კურსი პერიოდი ხანგრძლივობა განრიგი
45 პროექტის მართვა 2.0 - Online 20-03-2021 - 22-05-2021 48 საათი შაბათი 11:00-13:00 და ოთხშაბათი 19:00-21:00

მაისი 2021

ნაკადი კურსი პერიოდი ხანგრძლივობა განრიგი
64 მართვის თანამედროვე მეთოდები 3.0 - Online 18-05-2021 - 10-06-2021 8 შეხვედრა 4 კვირის განმავლობაში სამშაბათი და ხუთშაბათი 19:00 - 21:30 სთ