წარმოების ხარისხის მართვა

სიახლეები წარმოების ხარისხის მართვა

04 აპრ, 2017
წარმოების ხარისხის მართვა

სიახლე მართვის აკადემიაში-ტრენინგი "წარმოების ხარისხის მართვა", როგორც ღია აგრეთვე კორპორატიული ჯგუფებისთვის.

კურსი განკუთვნილია წარმოების ხარისხის მენეჯერებისთვის, პროდუქტის წარმოების და დისტრიბუციის პროცესებში ჩართული საშუალო და ზედა რგოლის მენეჯერებისთვის, კერძო და სამთავრობო ორგანიზაციებისთვის, რომლებმაც მნიშვნელოვანი როლი უნდა შეასრულონ საერთაშორისო მოთხოვნების შესაბამისი ხარისხის ეროვნული ინფრასტრუქტურის შექმნაში. დეტალები იხილეთ ტრენინგის გვერდზე.

კურსს უძღვება ეკა კოპლატაძე.