თეონა კენედი (გრძელიშვილი)

ტრენერი

შეცდომა მხოლოდ მაშინ არის შეცდომა თუ მისი გააზრება და რაიმეს სწავლა არ ხდება.

თეონა კენედი (გრძელიშვილი) - ადამიანური რესურსების მართვის ექსპერტი. მართვის აკადემიის ტრენერი. ფლობს ადამიანური კაპიტალის მართვის 13+ წლიან პრაქტიკულ გამოცდილებას მსხვილ საერთაშორისო და ადგილობრივ ორგანიზაციებში სხვადასხვა ბიზნეს სფეროში ხელმძღვანელ თანამდებობებზე. აქვს მსხვილი HR პროექტების შემუშავების, დაგეგმვის და დანერგვის გამოცდილება.