ნატალია მუხადგვერდელი

პარტნიორი, დირექტორი

ყოველთვის ნუ იტყვი იმას რაც იცი, ხოლო ის კი ყოველთვის იცოდე, რასაც ამბობ.

მართვის აკადემიის დაარსებიდან რამოდენიმე თვეში შემოუერთდა აკადემიის გუნდს. 2011 – 2016 წლებში მართვის აკადემიის ადმინისტრაციის უფროსი. 2016 წლის ივნისიდან მართვის აკადემიის დირექტორი.

დაამთავრა თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიკროეკონომიკის და მენეჯმენტის ფაკულტეტი ეკონომიკური კიბერნეტიკის სპეციალობით.

ამჟამად სწავლობს თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამაზე (MBA)