გოგა მაჭარაშვილი

ადმინისტრაციის უფროსი

ადამიანის მიერ დასმული კითხვების შინაარსი და საუბრის თემა მის ინტელექტზე მიუთითებს.

გოგა ფლობს მუშაობის 20 წლიან გამოცდილებას. იგი მენეჯერულ პოზიციებზე მუშაობდა კერძო და სახელმწიფო სტრუქტურებში, მათ შორის სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროში, საკრებულოში და სხვ.