ალექსანდრე ჯეჯელავა

დამაარსებელი, პარტნიორი

ალექსანდრე ჯეეჯლავა არის ტრენერი, სპიკერი, ქოუჩი და მენეჯმენტის სპეციალისტი 20 წელზე მეტი გამოცდილებით. მისი საჯარო და კორპორაციული გამოსვლების დამსწრეები (დღემდე ჯამში 50,000 ადამიანზე მეტი) ერთხმად აღნიშნავენ სპიკერის უნიკალურ ხელწერას და გამოსვლების შინაარსის ძლიერ და დასამახსოვრებელ მუხტს.

ალექსანდრეს ტრენინგები და სემინარები სხვადასხვა მიმართულებით აღიარებულია მოწინავე ორგანიზაციების მიერ და მათ, საერთო ჯამში, დაესწრო 200-ზე მეტი მოწინავე ორგანიზაციის სპეციალისტები და მენეჯერები.