ინოვაციური პროდუქტები

ინოვაციური პროდუქტები

ბიზნეს ინკუბატორი

„ბიზნეს ინკუბატორი“ არის დამწყები ბიზნესის ხელშემწყობი პროგრამა, რომელიც ინოვაციური იდეის მქონე მეწარმეებს საშუალებას აძლევს ჩამოაყალიბონ და განავითარონ საკუთარი ბიზნე

გაეცანი