თეონა კენედი (გრძელიშვილი)

ტრენერი

შეცდომა მხოლოდ მაშინ არის შეცდომა თუ მისი გააზრება და რაიმეს სწავლა არ ხდება.

თეონა კენედი (გრძელიშვილი) - ადამიანური რესურსების მართვის ექსპერტი. მართვის აკადემიის ტრენერი. ფლობს ადამიანური კაპიტალის მართვის 11 წლიან პრაქტიკულ გამოცდილებას მსხვილ საერთაშორისო და ადგილობრივ ორგანიზაციებში სხვადასხვა ბიზნეს სფეროში ხელმძღვანელ თანამდებობებზე. აქვს მსხვილი HR პროექტების შემუშავების, დაგეგმვის და დანერგვის გამოცდილება.