ნინო ოხანაშვილი

ტრენერი

რწმენა არის პირველი ნაბიჯის გადადგმა, როცა კიბეს ვერ ხედავ.

ნინო ოხანაშვილს აქვს მენეჯერულ პოზიციებზე მუშაობის 15+ წლიანი გამოცდილება როგორც წამყვან ქართულ კომპანიებში, ასევე საკუთარ ბიზნესებში. იგი არის ადამიანური რესურსის მართვის ექსპერტი და ტრენერი 10+ წლიანი გამოცდილებით. კარიერის განმავლობაში იგი იყო ბანკირი, მართავდა HR დეპარტამენტს, სხვადასხვა ეტაპზე დააფუძნა და მართავდა კომპანიებს კონსალტინგის, რეკრუტმენტის და ტრენინგების მიმართულებებით. როგორც კონსულტანტი ეხმარება მსხვილ ფინანსურ ინსტიტუტებს, დიდ და საშუალო ზომის კერძო კომპანიებს და სახელმწიფო ორგანიზაციებს ორგანიზაციული ცვლილებების განხორციელებაში. მას დიდი გამოცდილება აქვს HR სტრატეგიის და სისტემების შექმნაში, დანერგვასა და მართვაში ორგანიზაციის განვითარების ყველა ეტაპზე, მათ შორის სწრაფი ზრდის, რებრენდინგის, ოპტიმიზაციის და რესტუქტურიზაციის დროს.

ნინოს დამთავრებული აქვს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტი, თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა - MBA, ფლობს ჯორჯ ვაშინგტონის უნივერსიტეტის პროექტის მართვის მაგისტრის ხარისხს, არის ცვლილებების მართვის სერტიფიცირებული (Prosci) პროფესიონალი და გავლილი აქვს მრავალი საერთაშორისო ტრენინგი და სტაჟირება.