მართვის აკადემიის მისიაა სახელმწიფო, საზოგადოებრივ და ბიზნეს სექტორებში მართვის გაუმჯობესების ხელშეწყობა
 
Management Academy Courses - Time Management
Management Academy Courses - Management Full
Management Academy Courses - Modern Management
Management Academy Courses - Complex Sales
Management Academy Cources - Finance
Management Academy Courses - Fundraising
 
 
 
Management Academy Courses - Marketing
Management Academy Courses - Negotiations  
Management Academy Courses - IT Management
Management Academy Courses - Time Management
Management Academy Courses - Negotiations

 

 

   
 
 

დაგვიკავშირდით


info@macademy.ge

+995 32 2959799, +995 32 2959133

უშანგი ჩხეიძის ქუჩა 19, მე-2 სართული

ოფისის სამუშაო საათები: 11:00 - 18:00

რეკვიზიტები საბუთებისა და საბანკო ოპერაციებისთვის
იურიდიული დასახელება: ააიპ "მართვის აკადემია"
იურიდიული მისამართი: თბილისი, უშანგი ჩხეიძის ქ. #19
ხელმომწერები:
- თავმჯდომარე, ქეთევან ტყავაძე
- დირექტორი, ნატალია მუხადგვერდელი
საიდენტიფიკაციო კოდი: 404888797
ბანკის კოდი: TBCBGE22
ანგარიშის ნომერი: GE84TB7208336080100001